Organisationsgraden beskriver hur många som är med i facket av alla de som skulle kunna vara det.

För Elektrikerförbundets del är det vanligt att jämföra antal medlemmar i Elektrikernas a-kassa med antal medlemmar i förbundet. De flesta anställda elektriker väljer att vara med i a-kassan, men färre att även ansluta sig i facket. Men siffrorna skiljer sig runt om i landet.

I storstäderna är organisationsgraden oftast som lägst, något som brukar förklaras med att där finns det många arbetsgivare att välja mellan, även för den som hamnat i onåd hos sin nuvarande.

Högst och lägst organisationsgrad

Men organisationsgraden är av stor betydelse när det handlar om vilken styrka facket har gentemot sin motpart, arbetsgivarna. Med hög organisationsgrad har medlemmarna kontroll över det fackliga löftet att inte bjuda under varandra. Lönerna och villkoren hålls höga.

I dag är Elektrikerförbundet uppdelat i 13 avdelningar. Organisationsgraden skiljer sig rejält mellan olika delar av landet.

Högst organisationsgrad har avdelning 28 (Norrbotten och Västerbotten) med 87,8 procent. Lägst har avdelning 1 (Stockholm och Gotland) med 44,8 procent. Värt att nämna är att storstadsområdet Skåne, avdelning 8, ligger bland de högre på skalan.

En sverigekarta uppdelad i Nord, Mitt och Syd
Avdelningarna i Elektrikerförbundet.