Den längsta och hetaste debatten så här långt under det centrala representantskapet handlade om medlemsavgiften. Många ombud var uppe i talarstolen för att debattera för just sin inställning i frågan.

Martin Berggren, avdelning 31, påminde om att frågan om medlemsavgiften har varit en fråga på de centrala representantskapen så länge han har varit aktiv, åtminstone tio år. Han menade att nu måste något ske. Han yrkade på att procentavgiften endast skulle tas av månadslönen.

Många av ombuden beskrev dagens beslut som ett ödesbeslut.

– Det handlar om förbundets överlevnad. Vi måste värva fler medlemmar. Det krävs en förändring, och det innebär att vi bör se över våra medlemsavgifter, sade Stefan Lyshed Jakobsson, avdelning 31.

Gå in i Byggnads

David Aura, avdelning 21, menade att lägre intäkter från medlemsavgifterna kommer att innebära att det blir svårare att leverera det som medlemmarna förväntar sig av förbundet.

Han menade även att ett tak på avgiften skulle innebära en högre avgift för en stor del av medlemmarna. Som exempel tog han ett tak på 1000 kronor, som enligt underlaget från gruppen som jobbat med avgiften skulle innebära en sänkning för knappt 300 medlemmar, men högre medlemsavgift för 17 000 medlemmar.

Han uppmanade även ombuden att bättre förklara för medlemmarna vad medlemsavgiften går till, och påminde om att Målarna nu står inför beslut om att gå in i Byggnads, på grund av den dåliga ekonomin.

David Aura, avdelning 21, i talarstolen där han yrkade för oförändrad medlemsavgift.

– Om vi inte kan motivera varför det kostar pengar att vara medlem i Elektrikerförbundet, då kan vi skicka inträdesbiljett till Byggnads direkt, sa han och yrkade på en oförändrad medlemsavgift.

Bengt-Erik Näslund, avdelning 28, yrkade på en procentavgift på endast månadslönen.

– Om vi inte förändrar oss nu så kommer vi inte ha något annat val än att gå till Byggnads och knacka på, sa han.

Procentuell avgift mest rättvist

Jami Nordholm, avdelning 21, sa att han är en av dem som betalar en medlemsavgift på över 1 200 kronor per månad.

– Men jag har inga problem med det, på grund av att jag jobbar på ackord. Se till att fler börjar jobba på ackord, då är den här frågan en icke-fråga. Gå ut i klubbarna och berätta vad vi gör för pengarna som medlemsavgiften ger, sa han, och yrkade på en oförändrad medlemsavgift.

Luigi Semerda Rodriguez, avdelning 8, yrkade även han på en oförändrad medlemsavgift.

– Jag ser inte hur vi ska kunna slakta vår verksamhet, och kunna stå för det. Det blir inte mer rättvist än en procentuell avgift, sa han.

Och David Wikström, avdelning 1, gick ett steg längre.

– Varför inte höja medlemsavgiften? Vi har ju sett den ekonomiska redovisningen som visar att vi går back, samtidigt som vi har beslut på en budget i balans, sa han och yrkade på en oförändrad medlemsavgift.

När ombuden röstat stod det klart att förslaget om en oförändrad avgift vann med 39 röster mot 27.

16 av de 66 ombuden reserverade sig mot beslutet.