Avdelning 1

Från vänster: David Wikström (ordförande), David Johansson, Sarah Bensige, Peter Sax (suppleant).

Avdelning 2

Från vänster: Daniel Torro Eriksson (ledamot), Jonas Eriksson (ordförande), Emma Allén Holm (ledamot) och Lars Pettersson (suppleant).

Avdelning 5

Från vänster: Mats Andreasson (suppleant), Roger Ivarsson, Magnus Jeppesen (ordförande) och Petronella Larsson.

Avdelning 8

Från vänster: Joakim Persson, Alexander Larsson, Anders Kristiansson, Anders Nilsson, Luigi Semerda Rodriguez, Andreas Andersson och Marcus Frej.

Avdelning 10

Från vänster: Andreas Lundh, Cia Holm, Daniel Lundblad och Daniel Johansson.

Avdelning 15

Mikael Olsson (ordförande), Lisa Sjödin, Magnus Ehnberg, Joacim Andersson.

Avdelning 16

Från vänster: ledamot Patrik Bergman, ordförande Andras Molnar, ledamot Kristin Zetterlind och suppleant Olof Sjölén.

Avdelning 18

Från vänster: Peter Anjefelt, Daniel Eriksson, Johnny Östberg, Sven Ingvar Pettersson, Viktoria-Luise Dewár och Carlos Alonso Galindo (suppleant, inte med på bild).

Avdelning 20

(bild saknas)

Joel Larsson (ordförande), Emilia Hedström, Emil Stengård, Oskar Bergkvist, Rickard Eklund, Linus Söderkvist (suppleant).

Avdelning 21

Från vänster: David Aura (ordförande), Victor Lee (suppleant), Tobias Hammarström, Stefan Lundström.

Avdelning 26

Från vänster: Mikael Gustafsson (ordförande), Rebecka Svensson, Roger Persson, Adam Svanberg (suppleant).

Avdelning 28

Från vänster: Elias Ferdinansson, Bengt-Erik Näslund, Robert Harlin, Jonas Strand, Martin Jonsson, Anton Pesu och Fredrik Bohm.

Avdelning 31

Från vänster: Niklas Beijer, Stefan Lyshed-Jakobsson, Martin Berggren och Niclas Sjöstedt (inte med på bild).