Elektrikernas nuvarande förbundsledning.

Det centrala representantskapet

Elektrikernas ledning kan bli mindre

Nyheter

Förslagen delas in i kategorierna procentavgift eller fast avgift – med eller utan inkasseringssystemet.

Något som krånglar till en förändring av medlemsavgiften är det inkasseringsavtal som Elektrikerförbundet har med Installatörsföretagen sedan 1977.

Genom inkasseringsavtalet drar arbetsgivaren rätt avgift av varje medlem på lönen. I dag 1,9 procent på bruttolönen, samt 0,5 procent i kontrollavgift för dem som arbetar under Installationsavtalet. Totalt 2,4 procent.

Rapportförfattarna till den rapport som finns som underlag till beslut på måndagens CR menar att inkasseringsavtalet är ett viktigt verktyg för förbundet för att ha koll på var medlemmarna arbetar och hur mycket de tjänar.

Om mötet beslutar att förändra inkasseringsavtalet på något sätt så menar rapportförfattarna att förbundet måste säkerställa att den information som i dag fås via inkasseringsavtalet fås på annat sätt.

Kontrollavgiften är momspliktig

En annan knepig fråga är kontrollavgiften för ackordsverksamheten, som i dag alltså är 0,5 procent av bruttolönen.

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är det en inkomst som förbundet måste betala skatt och moms på, och därmed särredovisa. Förbundets övriga verksamhet är inte momspliktig.

Det innebär att inkomsterna från kontrollavgiften inte kan gå till annat än just ackordsverksamhet.

En sänkning av medlemsavgiften med 0,1 procent skulle innebära ungefär åtta miljoner kronor i minskade intäkter för förbundet.

Ur rapporten framgår att en sänkning av medlemsavgiften med 0,1 procent skulle innebära ungefär åtta miljoner kronor i minskade intäkter för förbundet. Införandet av ett tak på medlemsavgiften på 500 kronor skulle enligt samma rapport innebära en minskad intäkt för förbundet på 35 miljoner kronor.

Samtidigt skulle ett tak på 1 200 kronor på medlemsavgiften innebära en minskad intäkt med 120 000 kronor.

Tre olika förslag

Till CR föreslås alltså att mötet ska besluta om vilken väg förbundet ska gå.

  • Alternativ 1 är ett fast avgiftssystem med olika nivåer, en så kallad trappa.
  • Alternativ 2 är ett nytt procentavgiftssystem som endast baseras på månadslön, eller med ett tak för högsta avgift.
  • Alternativ 3 är att behålla dagens system.

Ett slutligt beslut gällande medlemsavgiften är tänkt att tas på CR 2024, och det nya systemet börjar gälla 1 januari 2025.