Två motioner om att sänka medlemsavgiften debatterades under onsdagen.

Den ena författad av Anders Halldén, VK10, som föreslår ett tak på 600 kronor i månaden, den andra författad av Rickard Eklund, VK31, som föreslår ett tak på 500 kronor i månaden.

”Ett av Sveriges dyraste fackförbund”

Bengt-Erik Näslund, VK28, var uppe i talarstolen och debatterade friskt för sitt eget yrkande att medlemsavgiften ska sänkas, samt att ett tak ska sättas, men att inga siffror ska fastslås.

– Elektrikerförbundet har profilerat sig som ett av Sveriges dyraste fackförbund, samtidigt som vi brottas med vikande medlemssiffror. Det enskilt vanligaste anledningen till att medlemmar lämnar föreningen är just kostnaden, och den enskilt vanligaste kritiken mot förbundet är just kostnaden, sade han från talarstolen och tillade att han dubblade sin avgift när han gick från Seko till Elektrikerna.

Bild från förbundsmötet
Bengt-Erik Näslund i talarstolen.

Bengt-Erik Näslund fick mothugg från bland andra Andras Molnar, VK9, David Aura, VK21, Rebecka Svensson, VK26 och Magnus Åkerlund, VK8. Den senare sade:

– Vi borde inte tala om det dyraste förbundet, utan om det bästa förbundet.

Har kallat motparten till förhandling

Förbundsstyrelsen svarade på motionerna om de sänkta medlemsavgifterna att en ändrad avgift för medlemmen kan ses som en väldigt enkel fråga, medan det för förbundet är en ”väldigt komplicerad fråga med många frågeställningar och risker att ta ställning till”.

Därför menar styrelsen att de måste vara försiktiga med hur de arbetar med frågan.

Förhandlingschef Mikael Pettersson, som var föredragande i ärendet, påminde om att förbundet kallat motparten, Installatörsföretagen, till förhandling om att förändra inkasseringsavtalet. Därefter kan en eventuell förändring av medlemsavgiften ske.

Mötet röstade för förbundsstyrelsens yrkande att avslå de båda motionerna. Bengt-Erik Näslund, VK28, reserverade sig mot beslutet.

Så hög är Elektrikernas medlemsavgift

Elektrikerförbundet har en procentavgift: 1,9 procent av bruttolönen, samt ytterligare 0,5 procent i kontrollavgift för de som går under Installationsavtalet.