Några män sitter på en scen, framför publik, och en av dem pekar med hela handen.

Det centrala representantskapet

Elektrikernas medlemsavgift tillbaka på dagordningen

Nyheter

Posten andre vice ordförande föreslås försvinna efter det att sittande andre vice ordförande Pontus Boström går i pension våren 2024.

Förbundsstyrelsen menar i sitt förslag att de arbetsuppgifter och representationsuppdrag som i dag ligger på andre vice ordförande fortsättningsvis kommer att vara hela förbundsstyrelsens ansvar och omfördelas bland styrelse, ledning, chefer och ombudsmän.

Detta anses dock inte bidra till ökad arbetsbörda för berörda personer.

Anledningen till bantningen i ledningen är ekonomin. ”Styrelsen vill genom detta anpassa kostymen till rådande medlemstal samt bidra till en budget i balans”, skriver förbundsstyrelsens utsedda arbetsgrupp i frågan.