Vad är en montör med kontrolluppgift? 

Det är en roll som installationsföretaget ger till en montör vars uppgift är att genomföra den övergripande, slutliga kontrollen av en elinstallation där fler än en montör har utfört elinstallationsarbetet.

Det görs alltså efter att arbetet är klart. 

Ska en montör med kontrolluppgift även kontrollera kollegernas arbete? 

Ja. Som montör med kontrolluppgift gör du den slutliga kontrollen av en elinstallation där fler än en montör har utfört installationsarbetet.

Montören ska se till så att allt är helt elsäkert innan strömmen slås på. Det är ungefär som när man går igenom en checklista innan ett flygplan släpps i väg.

Du kan bli delegerad att dubbelkolla så att dina kollegers arbete har utförts säkert. 

Vad är skillnaden jämfört med vad en elsäkerhetsledare gör?

Som elsäkerhetsledare ska du säkerställa så att alla kolleger jobbar elsäkert under själva byggtiden, alltså under tiden som ett arbete pågår.

Du ska se till så att alla förstått sina arbetsuppgifter, de risker som finns och vilka säkerhetsåtgärder som har vidtagits. Ingen ska få ström i sig under arbete. 

Är det något mer en elsäkerhetsledare gör på arbetsplatsen? 

Ja. Hon eller han ska avgöra om det är lämpligt att göra ett arbete, om det exempelvis är åska eller fuktigt väder. 

Vem utser elsäkerhetsledaren?

Elsäkerhetsledaren kan utses skriftligt av arbetsledande chef eller genom delegering via kompetenskortet. 

Arbetet får inte påbörjas förrän det är klarlagt vem som är elsäkerhetsledare. 

Vem utser en montör med kontrolluppgift?

Det är en roll som elinstallationsföretaget tilldelar en montör.

Källa: Niklas Enström, SEF och ESA, Elsäkerhetsanvisningarna