Tema på konferensen var ergonomi, och mot den bakgrunden besöktes konferensen av Linda Rose lärare på KTH (Kungliga tekniska högskolan i Stockholm).

Linda föreläste om ett program förkortat RAMP som kan användas för att identifiera och bedöma belastningsergonomiska riskfaktorer vid arbete som innefattar manuell hantering och som kan öka risken för belastningsbesvär.

Ett intressant  ämne och hjälpmedel tyckte konferensens deltagare.

Efter att servicebilarna utrustas med inredning, golv och elmateriel kommer man snabbt upp i tyngder som kan göra dessa bilar till rena dödsfällor.

Installatörsföretagens elsäkerhetsansvarige Fredrik Byström Sjödin besökte konferensen och föreläste om den nya ellagstiftningen där bland annat företagen måste upprätta ett egenkontrollprogram som är att likna med företagets interna föreskrift.

Med nya ellagstiftningen fick också rollen kontrollansvarig ett nytt begrepp nämligen ”montör med kontrolluppgift inom Installationsavtalets giltighetsområde”. Fredrik Byström Sjödin poängterade att egenkontrollprogrammet inte får bli en hyllvärmare utan ska användas varje dag.

Konferensen besöktes också av Installatörsföretagens arbetsmiljökunnige Magnus Persson. Magnus påminde om att ALNA finns, de kan kopplas in i ett tidigt skede när man ser minsta misstanke på skadligt bruk (missbruk) i alla dess former, allt från droger till spel och till och med överdriven träning, shopping samt överdriven användning av sociala medier.

Det finns i dag ca 15 000 servicebilar som Elföretagen tillhandahåller till montörerna. Efter att servicebilarna utrustas med inredning, golv och elmateriel kommer man snabbt upp i tyngder som kan göra dessa bilar till rena dödsfällor.

Om föraren därutöver lastar in kabeltrummor som kanske placeras på en sida i lastutrymmet har man också satt bilens köregenskaper ur spel. Bilder på en krockad servicebil fick konferensdeltagarna till eftertanke.

Elektrikerna och Installatörsföretagen har i en gemensam arbetsgrupp tagit fram en rapport om företagsbilar och tre checklistaor att använda vid skyddsronder av servicebilar.

Bilder på en krockad servicebil fick konferensdeltagarna till eftertanke.

Magnus Persson och Sven Höckert var också överens om att EL Bam utbildningen som Insu tillhandahåller är den utbildning som är godkänd av parterna som utbildning till Skyddsombud.

Företagsanpassade BAM utbildningar kan endast godkännas via ETAK (Elbranschens Arbetsmiljökommitté) och i dagsläget finns inga sådana.

Med nyvunna kunskaper åker de deltagande regionala skyddsombuden hem till respektive landsdelar för att fortsätta sina samverkansarbeten med företag och dess skyddsombud.