Det var i början av förra året som en kvinna anlitade en entreprenör för att rusta upp kvinnans sommarhus i Haninge. Entreprenören anlitade i sin tur en nära vän för att utföra elinstallationerna.

När allt var klart får kvinnan via en bekant veta att den som utfört installationerna inte är behörig. Kvinnan ringer då Elsäkerhetsverket för att kontrollera uppgiften, och får det bekräftat.

Varken entreprenören eller installatören finns med i myndighetens register. Kvinnan polisanmäler då installatören.

Släkting med behörighet

Installatören kontaktar i sin tur Elsäkerhetsverket för att försöka rätta till det hela. Han berättar att han tidigare hade en elfirma med en släkting, som har behörighet.

När de båda gick skilda vägar tänkte installatören främst arbeta med ljudinstallationer och fixade aldrig någon egen auktorisation.

Dock förklarar han att alla installationer i kvinnans sommarhus är korrekt utförda och han frågar om han kan få uppskov med auktorisationen till dess han genomgått en kurs för detta.

Uppskov inte möjligt

Som svar får installatören att något uppskov inte är möjligt. Alla företag som arbetar med elinstallationer på andras anläggningar ska vara anmälda till Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Att utföra elinstallationsarbete utan att vara anmäld till myndigheten är straffbart, likaså att utföra elinstallationsarbete utan att ha en auktoriserad elinstallatör.

Nekar till brott

Installatören menar att han inte gjort något fel och nekar till brott. Han godtar inte heller ett strafföreläggande. Därför går det hela till domstol.

I mitten av juli i år döms installatören för brott mot elsäkerhetslagen. Straffet blir dagsböter på 12 500 kronor.