En medlem i Elektrikerförbundet hade arbetat på elfirman i Norrköping sedan våren 2018 som elektriker. Men i oktober 2022 försattes bolaget i konkurs. Efter konkursen ville elektrikern ha ersättning ur den statliga lönegarantin, motsvarande ett innestående löneanspråk på ackordsöverskott med 102 324 kronor.

Eftersom det handlar om lönegarantin är målet civilrättsligt i stället för att det går den vanliga vägen, via arbetsmarknadens parter och Arbetsdomstolen.

Elektrikernas biträdande förhandlingschef och ackordsansvarige, Tomas Jansson, tycker att det är frustrerande att utomstående jurister, inte arbetsmarknadens parter, nu försöker tolka kollektivavtalet.

– Man förstår på frågorna som kommer att man inte förstår hur partsställningen fungerar, säger han. 

Förbundet stöttar elektrikern

Konkursförvaltaren avslog elektrikerns rätt till lönegaranti i konkursen. Konkursförvaltaren anser det inte styrkt att det funnits en överenskommelse med arbetsgivaren om att elektrikern arbetat på ackord. Enligt konkursförvaltaren fick elfirman veta att elektrikern mätt hela projektet på ackord först under konkursen.

”Arbetstagaren har under hela ackordsperioden fått oförändrad lön inklusive arbetstidsförkortning och övertidsersättning och inte den lägre så kallade garantilönen”, skriver Konkursförvaltaren i beslutet. Konkursförvaltaren menar att det saknas skriftliga underlag om att elektrikern har rätt till ersättningen:

”Då bolaget inte vid något tillfälle har tillämpat ackordslön för elektrikern eller i bolaget i övrigt, bedöms det inte vara styrkt att arbetstagaren har rätt till det yrkade anspråket”.

Tomas Jansson
Elektrikernas Tomas Jansson tycker att det är frustrerande att utomstående jurister, inte arbetsmarknadens parter, nu försöker tolka kollektivavtalet.

Elektrikern i fråga menar dock att han redan vid uppstarten av projektet meddelat företaget att arbetet skulle utföras på ackord, och lämnar som ytterligare bevis att en av Elektrikerförbundets ombudsmän varit honom behjälplig med ackordstidslistan under det aktuella projektet. 

Elektrikern stämde staten genom Tillsynsmyndigheten Kronofogden i Jönköping i tingsrätten. En muntlig förberedelse har hållits i Norrköping, men än så länge är det fortfarande en tvist som pågår, säger Jörgen Nilsson på LO TCO Rättsskydd, som är elektrikerns ombud.

Han framhåller att huvudregeln i Installationsavtalet är att arbete ska utföras på ackord. Elektrikerförbundet stödjer elektrikerns stämning.

– Det krävs ju att man meddelar arbetsgivaren att man jobbar på ackord. Men det kan man göra på olika sätt, säger Tomas Jansson.

Den stora tvistefrågan

Elektrikern själv framhåller alltså att han i god tid informerat arbetsledaren om att han skulle utföra jobbet på ackord. Och det finns ingen överenskommelse mellan företaget och Elektrikerförbundet om att ackord inte skulle ha varit aktuellt i projektet.

”Att ackordssedeln lämnats in efter konkursdagen är en direkt konsekvens av konkursbeslutet, eftersom konkursboet måste få vetskap om hur stort ackordsöverskottet var”, skriver Jörgen Nilsson i stämningsansökan.

Jörgen Nilsson
Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd.

– Den stora tvistefrågan här handlar om på vilket sätt en anställd måste offentliggöra att man utför ett arbete på ackord, säger han till Elektrikern.

Staten har även haft synpunkter på hur elektrikern har kommit fram till just den summan som står på ackordssedeln.

– Det är en beräkning som är gjord efter gällande kollektivavtal. Men att översätta kollektivavtalets olika villkor och förklara för en utomstående, när Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen i sig är överens, är ett pedagogiskt problem, säger Jörgen Nilsson.