Det är äntligen dags för avtalsrörelse, kollektivavtalen ska förhandlas om. Mycket står på spel: anställningstryggheten, arbetstiden, kompetensutvecklingen och inte minst makten över att utse skyddsombud. Olika fack har olika frågor de krigar extra för.

Men en fråga det inte kommer att bli så mycket krigande om för enskilda förbund handlar om löneökningarna.

I och med det rådande systemet, där industrins parter sätter en normerande procentsats för löneökningarna, Märket, kommer krigandet istället att stå mellan hela arbetsgivarsidan mot hela arbetstagarsidan.

Det är inte helt otänkbart att vi kommer att få se stridsåtgärder där den samlade arbetstagarsidan strider för att få Märket så högt som möjligt.

Höjde grundlön med 30 procent

Jag tänker på det här med lönenivåer och Märket när jag träffar Olle Stålberg från Ljus och Kraft. Han lämnade i december 2022 in sin första ackordssedel. En sedel som gick riktigt bra.

I motsats till väldigt många andra yrkesgrupper på i Sverige har just elektriker en stor möjlighet att höja sina löner över normen. Svaret är ackordet.

För i motsats till väldigt många andra yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad har just elektriker en stor möjlighet att höja sina löner över den normerande löneökningen. Svaret är ackordet. Den som mäter sina jobb kan höja grundlönen väsentligt.

Olle Stålberg hade arbetat som elektriker i 13 år innan han mätte sitt första jobb. Han höjde på så sätt sin grundlön med 30 procent.

En enorm möjlighet

Olle och hans kollega hade gjort ett snarlikt jobb tidigare. Vid det aktuella ackordsjobbet arbetade han och kollegan exakt lika som de hade gjort i det tidigare bygget. Samma upplägg, samma tempo, samma allting.

Förutom att Olle dokumenterade allting i ackordswebben – och fick extra betalt för sitt arbete. ”Det var definitivt värt det”, säger Olle Stålberg.

Elektrikerförbundets medlemmar har betalat för det här

En punkt som Olle Stålberg lyfter tycker jag är särskilt viktig för Elektrikerförbundets medlemmar att inse: du har betalat för det här.

Den som betalar fackavgift och kontrollavgift har betalat för att få hjälp med ackordet. Gå en ackordskurs och lär dig grunderna. Be sedan en ackordsuppsökare om den hjälp du behöver. På så sätt kan du höja din lön betydligt.

Ni som är elektriker har en enorm möjlighet. Ta den!