Marcus Jönsson

Marcus Jönsson är HR-chef på Statkraft, och säger att företaget gärna ser de anställda organisera sig fackligt.

I dammen som tillhör Skallböle kraftverk syns knappt en krusning på ytan. Den ser helt ofarlig ut. Men skenet bedrar. Det råder fiskeförbud i området, allt för att människor inte ska komma för nära.

– Många förstår inte hur farligt det är, säger drift- och underhållstekniker Tomas Magnusson vid Statkrafts driftgrupp Ljungan.

Tomas Magnusson
Tomas Magnusson.

När luckorna öppnas strömmar vattnet 140 kubik i sekunden, vilket ger en kraft på 140 ton i sekunden. Det är enorma krafter det handlar om.

Teknikerna berättar hur de har sett tomma båtar som flugit iväg med vattnet när de öppnat luckan.

– Och tagit med sig ankaret. Det är många gånger vi har sett båtar bli skrot, säger Tomas Magnusson och tillägger:

– Vi är ju inga poliser, vi kan bara varna.

Statkraft

Helägt av norska staten
4800 anställda i 20 länder

Statkraft i Sverige
Äger och driver 54 vattenkraftverk
Äger och driver fyra vindparker med sammanlagt 186 vindkraftverk
Har fyra fjärrvärmenät, med sex värmeverk

Vattenkraft i barrskog

En bit västerut ligger Järnvägsforsens kraftverk. Att det handlar om ett vattenkraftverk är inte helt enkelt att se. Anläggningen står mitt ute i barrskogen – långt från närmaste sjö eller vattendrag.

Vattnet leds från Holmsjön till Ångesjön via 11 kilometer sprängda tunnlar, och syns inte utanför. Men detta kraftverk är områdets största elproducent med en årsproduktion på 420 GWh.

Tomas Magnusson och kollegan Per-Erik Tjernström visar tidningen runt i kraftverket. Tomas Magnusson sätter på en robotdammsugare som smyger runt i hallarna och suger bort allt damm. Det är rent och fint och ordning och reda. Var sak har sin plats.

Per-Erik Tjernström, Tomas Magnusson, Björn Sjölander och David Hammarberg.
Per-Erik Tjernström, Tomas Magnusson, Björn Sjölander och David Hammarberg visar runt i Skallböles kraftverk.

För att ta sig mellan de olika våningarna går vi nedåt i väldigt branta trappor och därefter i en hiss som tar oss i sakta mak åter uppåt.

Statkraft har egen driftpersonal vid vattenkraftverken. Det här menar Tomas Magnusson och Per-Erik Tjernström är till det bättre.

– För om vi vore entreprenörer gör man bara det man ska göra just vid tillfället. Men eftersom det här är vår arbetsplats så arbetar vi även förebyggande, det gör att det blir färre fel. Det är bättre för både oss och företaget, säger Per-Erik Tjernström.

Eftersom det här är vår arbetsplats så arbetar vi även förebyggande. Det är bättre för både oss och företaget.

Per-Erik Tjernström

Bättre än kollektivavtalet

Runt bordet i stationen vid Skallböle kraftverk sitter drift- och underhållsteknikerna vid Statkrafts driftgrupp Ljungan. Det är fack och arbetsgivare tillsammans som kallat till mötet.

– Anslutningsgraden i branschen har sjunkit från 70 till 60 procent, säger Jimmy Åsberg, ombudsman för Elektrikerna i region Nord.

Det är för att få de anställda att förstå samarbetet mellan fack och arbetsgivare som parterna kallat till mötet. På Statkraft har klubben förhandlat fram ett lokalt avtal, villkor bättre än kollektivavtalet.

Bland annat handlar det om tusenlappar i extra ersättningar, friskvårdsbidrag där över hälften kan användas till utrustning som kängor eller jaktkläder, övertidsersättning istället för restidsersättning för både förare och passagerare, och en extra satsning på lön för de anställda vid vindparkerna.

Tomas Magnusson och Marcus Jönsson.
En inblick i kontrollrummet, med Tomas Magnusson och Marcus Jönsson.

När det gäller de anställda vid driftgrupp Ljungan är alla medlemmar i förbundet. Färre är medlemmarna vid Statkrafts vindkraftsparker.

Samtidigt syns en tydlig åldersskillnad mellan de anställda vid vatten- respektive vindkraften. De anställda vid vattenkraftverken är äldre, de anställda vid vindkraftverken är yngre, och har inte arbetat lika många år som de mer erfarna vid vattenkraftverken.

Runt bordet i Skallböle spekuleras det kring varför anslutningsgraden minskar. Medlemsavgiften är den stora anledningen, tror flera.

Den svenska modellen

En annan orsak som lyfts är att många är felorganiserade, de var tidigare medlemmar i Seko, och har fortsatt vara medlemmar där, trots att de i dag arbetar på arbetsplatser som har kollektivavtal med Elektrikerförbundet.

Med vid diskussionerna är Statkrafts HR-chef, Marcus Jönsson. Han säger att företaget gärna ser en hög organisationsgrad.

– Det handlar om den svenska modellen, det är facket som representerar de anställda. Om de anställda inte är medlemmar så blir det svårt för oss att förhandla, säger han och tillägger:

– De som inte är medlemmar tror att de kan representera sig själva, men det är väldigt svårt.

Statkrafts lokala bestämmelser med Elektrikerförbundet

  • Fast ersättning per månad för endagsförrättningar (1 576 sek/månad)
  • Friskvårdstimme
  • Friskvårdsbidrag upp till 4000 sek per år varav 2500 kan användas till friskvårdsutrustning, privata glasögon eller tandvård
  • Ersättning per timme till handledare för praktikanter eller sommarvikarier
  • Övertidsersättning istället för restidsersättning utanför ordinarie arbetstid både för förare och passagerare
  • Lönetillägg för samordnare i projekt (3500 sek/månad)
  • Lönetrappa vid nyanställning
  • Extra lönesatsning för vindtekniker under två års tid
  • 0,4 procent extra löneökning