Andreas Persson och Håkan Larsson

Elektrikerna Andreas Persson och Håkan Larsson på Assemblin i Älvdalen jobbar heltid vid Trängsletdammen. Där genomför Fortum just nu ett renoveringsprojekt för cirka 600 miljoner kronor.

En storslagen vy brer ut sig ovanför den 126 meter höga Trängsletdammen norr om Älvdalen. Dammen har renoverats flera gånger, men aldrig så mycket som nu.

När ägaren Fortum är klar med arbetet 2024, ska dammen klara en 15 till 20-procentig ökning av vattenflödena och stå väl rustad för tiotusenårsregn.

När dammen nu förstärks finns elektrikerna Håkan Larsson och Andreas Persson från Assemblin i Älvdalen på plats på heltid. Assemblin har eluppdraget i projektet.

Andreas Persson
Andreas Persson.

Andreas Persson har tidigare varit med i andra vattenkraftprojekt.

– Men det här är mycket större och mer riktat mot luckor och utskov. Det har jag inte jobbat med så mycket förut, säger han.   

Trängsletdammen

Dammhöjd: 126 meter.

Betongkonstruktion intag: Höjd: 50 meter.

Krönlängd: 890 meter.

Basbredd: 550 meter.

Jorddammens stenfyllnad: 4,5 miljoner kubikmeter.

Filter: 1,2 miljoner kubikmeter.

Tätmaterial: 1,5 miljoner kubikmeter.

Totalt: 7,2 miljoner kubikmeter.

Källa: Fortum

Enorma mängder ström

Enorma mängder byggström har gått åt sedan arbetet startade 2019.

Andreas Persson och Håkan Larsson jobbar med allt ifrån högspänning till fiber om dagarna, med spänning från 10V till 0,4 kilovolt.

Det kan vara transformatorer som behöver ström, vattenrör som frusit, värmekablar som behöver bytas, jordfel eller stora byggströmsproblem.

– Det är långa avstånd med långa kabeldragningar som är kluriga, säger Jimmy Hansson på Assemblin i Älvdalen,  elentreprenörens projektledare.

Trängsletdammen
Andreas Persson har tidigare jobbat i andra vattenkraftprojekt, men inget så stort som det vid Trängslet. – Här knusslas det inte på säkerheten, säger han.

Elektrikerna är imponerade över säkerheten som huvudentreprenören Skanska har. De upplever inte att något lämnas åt slumpen.

Samarbetet med de andra yrkesgrupperna tycker de fungerar klockrent. Aldrig är det något strul. Ibland kan det bara vara någon lampa som ska upp där det är lite mörkt.

– Jag skulle bara skruva upp en lampa i en trapp. Då kom det ställningsbyggare direkt och satte upp en hel byggställning åt mig, säger Håkan Larsson.

Håkan Larsson
Håkan Larsson.

Historiens vingslag

Med tiden har Andreas Persson och Håkan Larsson lärt sig Trängsletdammens alla vrår. Nu vet de var de ska gå, oavsett vem som ringer och ber om hjälp.

– Om de skulle sluta hade vi fått börja om från noll, säger Jimmy Hansson.

Att ha elektriker på plats hela tiden är en ekonomisk fråga.

– Om arbetet måste stå stilla på grund av ett elproblem kan det snabbt bli jättedyrt, säger Jimmy Hansson.

Om arbetet måste stå stilla på grund av ett elproblem kan det snabbt bli jättedyrt.

Jimmy Hansson

Elektrikerna tycker att de känner historiens vingslag varje dag på jobbet vid dammen som började byggas 1955.

De beundrar att arbetarna kunde spränga i berget och bygga tunnlar utan alla tekniska lösningar som finns idag.

– De hade inte dagens teknik, men väldigt mycket mer folk. Och tänk tiden de gjorde allt detta på, sex år, säger Jimmy Hansson.

Jimmy Hansson
Jimmy Hansson

Sveriges största arbetsplats

Trängsletdammen blev snart Sveriges största arbetsplats med över tusen arbetare. Dammen byggdes för att kunna styra vattenflödena i Österdalälven.

Innan dammen fanns steg och sjönk vattennivån beroende på vädret. Ibland blev det stora översvämningar.

Det skulle krävas sju miljoner kubikmeter morän och sprängsten innan dammen i Trängsletsjön stod klar. Nu fylls dammen på igen, med ytterligare 350 000 kubikmeter schaktmassor.   

Två elektriker och en rejäl hög schaktmassa.
Bakom elektrikerna Andreas Persson och Håkan Larsson fylls dammen på med ytterligare 350 000 kubikmeter schaktmassor.

Tillsammans med Jimmy Hansson, Andreas Persson och Håkan Larsson går vi in i den gamla omledningstunneln under dammen som öppnas igen.

Tunneln har stått orörd och igenbommad ända sedan dammen byggdes.

– Då användes den för att leda om vattnet medan arbetet pågick. Nu görs tunneln djupare och har breddats för att få plats med den här ståltuben vi nu går igenom, säger Jimmy Hansson.

Ståltuben som satts in leder oss i riktning mot luckpartiet längst där inne.

Hålla emot trycket

Luckorna ska klara att hålla emot trycket som bildats cirka 50 meter under ytan, i änden på den sju mil långa Trängsletsjön. Fortum öppnar tunneln för att göra ett så kallat ”djuputskov” i den.

– Det gör så att man släppa på vattnet från en lägre nivå i sjön, förklarar Jimmy Hansson.

Men även ytutskovsluckorna uppdateras. Och till elektrikernas arbetsuppgifter hör att säkerställa så att luckautomatiken vid dammen fungerar.

Omlednignstunnel
Den gamla omledningstunneln under dammen har stått orörd och igenbommad ända sedan dammen byggdes.

En av de nya luckorna blir varmbonad för att det inte ska bildas is på den. Andreas Persson och Håkan Larsson har gjort elinstallationerna där.  

Tillsammans går vi vidare mot platsen för elpannan som ska göra luckans falsar varma. Där visar de kontrollskåpet som man öppnar och stänger luckan med. Den nya luckan är inklädd i en ram.

– Det gör så att det blir som ett hålrum inne i luckan för värmen, säger Jimmy Hansson.

Fortums driftcentral styr

Trängslet är platsen där nutid möter dåtid. Där en gammal tunnel öppnas igen för att återanvändas, men med ny funktion. Där vattenkraftverket står kvar, men det styrs nu mer från Fortums driftcentral i Stockholm. 

Och hundra meter under jord, i vattenkraftverkets hjärta, finns maskinsalen. Där står generatorerna på samma golv av gotländsk marmor som arbetarna en gång lade in.  

Trängesldammens maskinsal
Maskinsalen med det gotländska marmorgolvet.

Elen som genereras i kraftverket räcker till 27 000 eluppvärmda villor ett helt år. Spänningsnivån på generatorerna är 16 kilovolt.

– Sedan transformerar man om spänningen till 130 kilovolt och skickar den genom kablar i berget vidare ut på kraftledningarna. Spänningen måste höjas för att elen ska kunna transporteras långt med låga förluster, säger Jimmy Hansson.

Spänningen transformeras efter det igen i olika steg – innan den når hushåll och industrier som ska använda effekten som vattnet gett.  

Trängselsjön

Nederbördsområdet: 4 500 kvadratkilometer.

Medeltillrinning tio år: 70 kubikmeter/sekund.

Regleringsvolym: 880 miljoner kubikmeter.

Sjöarea: 14-50 kvadratkilometer.

Regleringshöjd max: 35 meter.

Källa: Fortum

Tar bilen genom tunneln

För att komma till maskinsalen har vi tagit bilen med Jimmy Hansson ner genom en tunnel.

– Bilen måste alltid av säkerhetsskäl parkeras i riktning mot utgången, säger han. 

Torsdagen den 30 september 1982 inträffade ett haveri när ett kylvattenrör brast i stationens turbinvåning.

Vatteninströmningen blev så kraftig att personalen inte kunde stänga huvudventilen. Hela stationen fick utrymmas.

Generatorvåningen, turbinvåningen, maskinsalen och kontrollrummet. Allt dränktes i vatten. Reparationerna tog nästan två år.

En elektriker pekar på ett svartvitt fotografi.
Ett av alla svartvita fotografier som hänger på väggarna intill maskinsalen.

Idag är det bara ett papper med text bland de svartvita fotografier som hänger på väggarna intill maskinsalen som skvallrar om händelsen.

Bilderna i utställningen visar allt det hårda slit som var under bygget av dammen och kraftstationen.

På en av bilderna står en ingenjör i hatt och rock och pekar med sin käpp. Då fanns det inget som hette hjälmtvång.

Wallenberg var där

1961 var det stor invigning med pompa och ståt. Landshövdingen var på plats den dagen.

 – Och även någon av Wallenbergarna, har serviceteknikern hört.   

Ovan jord har Andreas Persson och Håkan Larsson fortsatt jobba på. Bara några arbetsuppgifter återstår av arbetsdagen. De har med ström som ska dras till ett hus på ett bergschakt att göra.

– Vi ska fixa en kabelväg för några kablar vi ska dra, säger Andreas Persson, och börjar gå bortåt med sin kollega. 

Renoveringsprojektet vid Trängsletdammen

Arbetet är en del av Fortums arbete med att utveckla vattenkraften i Sverige.

2017 fick Fortum godkänt av mark- och miljödomstolen att börja renovera Trängslet.

Målet är att rusta uppdammen så att den bättre ska klara stora regnmassor. Dammluckorna uppdateras och dammen förstärks.

En annan del i projektet, som har en budget på cirka 600 miljoner kronor, är att man borrar sig genom en befintlig tunnel för att sedan göra ett djuputskov (en utskovslucka).

Då kan man sedan sänka dammen både lägre och snabbare. Tekniken gör också även att dammen klarar större vattenflöden. Och dammen kan avlastas vid läckage. 

Utskovskanalerna utanför tunneln har fått flera trappsteg. Det är för att vattnet ska forsa genom kanalen med ”jämnare kraft” och inte så hårt dunsa ner längs bergväggarna.