Kvicksilver är ett av våra allra farligaste miljögifter. Det är lättflyktigt och kan spridas via luften som ånga samtidigt som ämnet inte kan brytas ned på naturligt sätt, utan samlas i mark, vatten och levande organismer.

Trots detta har inte alla ljuskällor med kvicksilver fasats ut då energisnåla alternativ ansetts ha saknats.

Nu lyfts detta undantaget och det innebär att T8-lysrören, som sedan tidigare varit planerade för utfasning på grund av hög energikonsumtion, får sällskap av fluorescerande T5-lysrör, både kompakt- och cirkelrör.

Kraftig energibesparing

24 augusti är fastställt datum och därefter får inte heller kompaktlysrör (CFL) utan integrerade driftdon sättas på EU-marknaden. Några dagar senare, 1 september, gäller samma sak för halogenlampor med sockel G9, G4 och GY 6,35.

Sedan tidigare gäller att från 24 februari 2023 fasas följande ljuskällor ut: CFL, kompaktlysrör med livslängd < 20 000 h samt T9 Cirkellysrör >10 – <15 mg kvicksilver.

Enligt Energimyndigheten kommer utfasningen innebära en energibesparing på cirka 310 miljarder kWh och en minskning av kvicksilver med cirka 5,4 ton inom EU fram till år 2035.