• Första september är det de rundstrålande halogenlampornas tur att försvinna ur sortimentet. Allt enligt EU:s ekodesigndirektiv där energikrävande ljuskällor ska bort. Foto: Pressbild Foto: Pressbild

Glödlampan är numera ett minne blott och nu tas nästa steg tas i utfasningen av allt för energikrävande ljuskällor. Rundstrålande halogenlampor ska börja fasas ut.

Det är inom ramen för EU:s ekodesigndirektiv som energiförbrukningen för ljuskällor ska sänkas när nu alternativ finns tillgängliga på marknaden.

2009 påbörjades utfasningen av just det traditionella glödljuset och i dag tänker väl ingen på att de inte längre går att få tag på.

LÄS ÄVEN: Elyseum: Ett hus fullt av elektrisk historia

De enda glödljus som efter 2009 fick tillverkas var ”speciallampor” till ugnar och liknande och här såg marknaden en lucka i reglementet. Under namnet ”speciallampor” eller vintagelampor tillverkades en form av glödtrådslampor med tjockare glödtråd som blev populär och marknaden växte snabbt.

Glödtråden gav ett vackert varmt sken men faktum var att de var upp till fyra gånger värre energislukare än de traditionella glödlamporna.

Lagstiftningen ansågs för otydlig och skärptes i början av 2016. Begreppet speciallampor förtydligades och i dag finns visserligen vintagelamporna kvar, men nu oftast i form av energisnåla LED-filament.

Fortsättningen för EU:s energivision blev reflektorhalogenlampan för 230 V som började fasas ut september 2016 och kraven på LED-lampor skärptes samtidigt.

Året efter kom strängare effektivitetskrav på både metallhalogenlampor och 2-pins lysrör med separata drivdon.

LÄS ÄVEN: Delsbo först med vattenkraft – för 130 år sedan

Nu tas nästa steg första september 2018 då rundstrålande halogenlampor för 230V börjar fasas ut. Dessa får då varken tillverkas eller importeras till EU-området.

Förbudet gäller också rundstrålande lågspänningshalogen, dock ej de med IRC teknik.

Jan-Erik Johansson