Det handlar om CEE-uttag som försetts med ett smart chip, ett SIM-kort och en läskod.

Med rätt program och mobilens kamera scannar du av uttagens kod i takt med att du bygger upp anläggningen på exempelvis en byggarbetsplats.

Trådlöst landar alla uttag i din mobil eller padda och med gps-funktionen får du en karta i realtid över anläggningen och var komponenterna finns. 

Se om någon lånar kablar

En direkt fördel är att du ser var dina kablar är om någon ”lånar” eller flyttar om dem.

En annan är den inbyggda mätfunktionen som går att följa via appens diagram och du kan se om du under- eller överdimensionerat någon del i anläggningen. 

Det finns en rad olika vyer att mäta och jämföra förbrukningen och systemet kan larma vid ovanligt hög belastning såväl som temperaturhöjning.

Uttagen har också en temperaturmätning där programmet kan larma med push-notiser om något uttag sticker i väg värme/ överbelastningsmässigt. 

All data sparas och kan jämföras i programmets olika vyer.

Svensk anpassning

Görs nu för 16 och 32A:s handskar, men inom ett år ska även 63A och 125A tillkomma i systemet. 

Som kommunikation kör systemet i grunden på en tysk industristandard (CNB) men ska enligt Bals kunna köras inom de flesta vanliga industrinätverken.

Hur en anpassning mot svensk marknad ska bli, och med vilket eller vilka nätverk är ännu oklart, men ska inte bli något problem, enligt Bals.