VDE står för tyska Verband der Elektrotechnik som är en internationellt ackrediterad institution inom testning och certifiering av elektriska enheter, komponenter och system.

Säkerhet, EMC-kompabilitet och en rad andra produktegenskaper testas för godkänt protokoll, alltså en VDE-märkning. Men vad gör de?

Här är några exempel på vad den isolerade tången du håller i genomgått:

VDE Volt stick test

Verktygets (företrädelsevis tängers) handtag nedsänks i vatten i 24 timmar. Sedan elektrifieras de med 10 000 V AC i tre minuter (1500 V DC). Ingen ström får uppmätas på metalldelarna/basverktyget.

VDE kyltest

Verktygen kyls till -25 ℃ och utsätts sedan för stötar, tryck, slag och skakningar.

VDE förbränningstest

Isoleringsmaterialet utsätts för öppen låga i 10 sekunder. Därefter ska verktyget självsläckas omgående för att vara godkänt.

VDE trycktest

Ingen störande urladdning får ske vid en fysisk tryckbelastning på 20 N ihop med en temperatur på 70 ℃ och en testspänning på 5000 V AC.

VDE vidhäftningstest

För att säkerställa att isolerhandtagen sitter fast testas den med en dragkraft på 500 N efter förvaring 168 timmar vid 70 ℃ värme. Isoleringsmaterialet måste under hela processen förbli ordentligt anslutet till basverktyget för att klara testet.

Källa: WIHA och VDE.