Joacim Larsson och Staffan Sölvberg

Joacim Larsson och Staffan Sölvberg ser gärna att de får fler kollegor till Svenska Kraftnäts insatsstyrka. Olyckor, terrorhandlingar och naturkatastrofer har aktualiserat behovet.

Staffan Sölvberg, elberedskapsspecialist på Svenska Kraftnät, är tillsammans med kollegan Joacim Larsson ute och informerar och raggar intresserade ”kraftverkare” på mässor och där branschen möts.

Insatsstyrkan innebär en personalbank som kan sättas in snabbt vid kriser där kraftnäten berörs. Olyckor, terrorhandlingar och naturkatastrofer i klimatspårens kölvatten har aktualiserat behovet.

Insatsstyrkan

Det här består Svenska Kraftnäts insatsstyrka av:

  • Distributionselektriker
  • Transmission- och regionnätsmontörer
  • Beredare
  • Lagbasar
  • Reservkraftsoperatörer
  • Bandvagnsförare
  • Molos (Mobilt lednings- och sambandsstöd)

Inom 24 timmar

Vid intervjutillfället är fortfarande chocken över Ukraina-kriget aktuell, men den här kampanjen är inte direkt kopplat till ett sådant beredskapstänk, menar Staffan Sölvberg.

– Nej, den här insatsstyrkan har funnits sedan 2008 så det är inget påkallat för det som händer just nu. Däremot har vi tidigare haft militär hjälp men den beredskapsresursen ska ersättas helt, det gör att det finns platser att fylla.

En mobil fördelningsstation.
Mobila fördelningsstationer som den här ska kunna vara igång inom fem dagar vid en nödsituation med insatsstyrkans hjälp.

För personalen innebär det att inom 24 timmar kunna påbörja arbete med reparationer och mobila lösningar var som helst i landet.

För provisoriska förbiledningar vid större haverier används det kanadensiska ERS-systemet, Emergency restoration system, och Svenska Kraftnät har egna mobila fördelningsstationer som kan kopplas upp på någon dag.

Ett krävande jobb

Jobbet är krävande och den sökande får genomgå antagningsprov i flera delar, både fysiskt och teoretiskt.

Väl antagen väntar tre till fyra veckors betald utbildning, beroende på tjänst, under ett år. Rep-övningar tillkommer vart tredje år för att hålla kunskaperna aktuella.

– På montörssidan söker vi ett 60-tal personer och full styrka innebär runt 300 personal.