Rolf Bäck är den som har tagit fram sändaren som visades upp för allmänheten för första gången på Nordbygg-mässan nyligen.

– En enkel idé som vi tror många har nytta av, säger han. 

Mäter vibrationer under arbetsdagen

HAVS Protect fästs på handryggen med hjälp med ett par resårband runt fingrar och handled. Den paras sedan med en app i mobilen, och väl uppkopplad mäter den vibrationerna din hand utsätts för under arbetsdagen.

Utgångspunkten är Arbetsmiljöverkets, AV:s, gränsvärden och varje gång ett gränsvärde passeras skickas en notis i realtid, ett pling. Sändaren visar också med fyra lampor färgade efter AV:s tabellskala, hur du ligger till. 

Där får du en indikation direkt utan att behöva plocka upp mobilen.

Rolf Bäck

Just visning i realtid gör faktiskt  HAVS Protect världsunik.

– Där får du en indikation direkt utan att behöva plocka upp mobilen. 

Du kan själv välja vem som ska se värdena och när. 

– Förutom att du själv får koll skulle exempelvis en arbetsledare kunna få en notis och avbryta arbetet för den som utsatts för mycket. Vi ser också en framtid där hälsovården skulle kunna ta del av datan, säger Rolf Bäck. 

Ska egentligen mäta inne i handen

Mätningen sker med tre olika sensorer som kalibrerar varandra: en accelerometer, ett gyroskop och en magnetometer. Värdena sparas hur länge du vill i molnet.

Utgångspunkten för vibrationsmätningar i labmiljö är normalt att mäta inne i handen. AV:s tabell utgår också från sådana värden.

– Ja, idealet när du mäter vibrationer är med mätpunkten i handen, men det går ju inte ha den där av förklarliga skäl. Det här är en indikation, ett hjälpmedel, men våra jämförelser visar att vi justerat in känsligheten och är rätt ute. Vi testar mot verktyg och deras fastställda värden och ser ingen skillnad. 

En tabell över vilka vibrationsnivåer som är skadliga.
Arbetsmiljöverkets skala för vibrationer och exponeringstid ligger till grund för hur vi bedömer utsatthet av vibrationer i Sverige. Ljusgrönt är okej medan rött innebär direkt skadligt.

”Inte lätt att hålla koll själv”

Vibrationsskador har blivit den vanligaste orsaken till arbetssjukdom, enligt statistik från AFA Försäkring.

Det krångliga i att läsa instruktionsboken för info om varje verktygs vibrationsvärde, mäta tiden själv och sedan omvandla det hela i tabellform har påtalats från flera håll, inte minst här i Elektrikern.  

– Det är inte lätt att hålla koll själv. Det är ju också en skillnad i verkligheten om du exempelvis kör med en tigersåg i trä eller metallreglar; hur räknar du då?, funderar Rolf Bäck. 

Ska börja säljas under året

Komponentbrist har krånglat till det hela, men HAVS Protect ska enligt plan börja säljas under året och även distribueras via uthyrningsföretag. 

HAVS står för hand- och arm vibrationssyndrom. 

– Men vi vill ändra s:et i slutet till solution, säger Rolf Bäck.