I januari i år genomförde Assemblin VS slumpmässiga drogtester av personalen. En av de anställdas test visade positivt för substansen THC-syra, ett spårämne som visar att cannabis har intagits.

Ämnet visar dock inte om den testade är drogpåverkad vid testtillfället.

Assemblin stängde av den anställde utan lön, och förklarade att han skulle få genomföra löpande drogtester. Så länge testerna var positiva skulle avstängningen fortgå.

Regelbundna drogtester

Den anställde genomgick löpande drogtester med kontinuerligt sjunkande värden, ända till den 2 mars, då testet visade negativt. Då fick den anställde återgå till arbetet.

Därefter har den anställde fått utstå återkommande tester utan att något har gett ett positivt utslag för droger.

Ingen förhandling med facket hade begärts innan företaget stängde av den anställde.

Nu har Byggnads stämt Assemblin, och Installatörsföretagen, i Arbetsdomstolen.

Detta då ingen förhandling med facket hade begärts innan företaget stängde av den anställde. Något som krävs enligt 11 § i Medbestämmandelagen.

Krav på skadestånd

Byggnads menar även att den anställde har stått till arbetsgivarens förfogande under hela tiden han varit avstängd, och aldrig varit drogpåverkad på arbetet.

Hade det mot förmodan förelegat en arbetsmiljörisk gällande den anställdes bruk av cannabis borde arbetsgivaren tillfälligt omplacerat honom, inte stängt av honom utan lön.

Därför yrkar Byggnads att Assemblin dels betalar den lön som den anställde skulle ha haft under tiden han var avstängd på totalt 72 000 kronor, dels ett skadestånd till den anställde på 40 000 kronor.

Dessutom yrkar Byggnads att Assemblin ska betala 150 000 i skadestånd till facket.