Bakgrunden till stämningen är som följer: Våren 2020 lade Assemblin Solna ett varsel på 50 tjänster på grund av arbetsbrist.

Det var början på en lång rad förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. När förhandlingarna om arbetsbrist avslutades i slutet av oktober 2020 var antalet varslade uppe i 86 stycken.

Många fel i uppsägningarna

Enligt Lagen om anställningsskydd ska ett uppsägningsbesked överlämnas till arbetstagaren personligen. När det inte är möjligt ska arbetsgivaren istället sända beskedet till arbetstagaren i ett rekommenderat brev.

Och här brast Assemblin. De medlemmar som inte fick beskedet på arbetsplatsen skickade företaget beskedet hem till i vanligt brev. 

Att säga upp personal på ett korrekt sätt är något som de flesta småföretag klarar av, men det här rör sig om ett storföretag med HR-avdelning och massor av resurser.

Anton Levein, ombudsman Elektrikerna

Ytterligare en skrivning i Lagen om anställningsskydd handlar om när en uppsägning anses ske.

Det gör det, enligt skrivningen, antingen när arbetstagaren får del utav uppsägningen som lämnats fysiskt, eller tio dagar efter det att uppsägningen lämnats in till posten.

Så verkar inte företaget ha tolkat det hela. Det står alltså fel uppsägningsdatum på beskeden.

Anton Levein
Anton Levein, ombudsman vid Elektrikernas förbundskontor

Har även brutit mot turordningen

I januari 2021 hör medlemmar av sig till Elektrikerförbundet och berättar att de fortfarande inte fått något uppsägningsbesked, trots att de stod långt ned på turordningslistan, och därmed borde sagts upp före flera andra.

Så Assemblin har inte bara agerat fel angående på vilket sätt de sagt upp förbundets medlemmar, de har även brutit mot turordningsreglerna.

Vissa medlemmar vittnar om hur de visserligen fått hem ett uppsägningsbesked, men att det stått fel namn på det. Det var någon annans uppsägning som kommit i brevlådan.

”Detta är en soppa utan dess like”, säger lokalombudsman Fredric Lundahl till tidningen våren 2021.

Jag uppfattar att de försöker släta över det här, och ser inte problemet.

Anton Levein, ombudsman Elektrikerna

”Assemblin försöker släta över”

Anton Levein berättar att förbundet försökt att nå en lösning med företaget ett antal gånger efter sommaren och hösten.

–  Men de var inte särskilt intresserade av att möta oss.

Ärendet handlar om 27 av Elektrikernas medlemmar

Vad har ni fått för respons från Assemblin och Installationsföretagen på er stämning?

– Jag uppfattar att de försöker släta över det här, och ser inte problemet, säger Anton Levein, och tillägger:

– Att säga upp personal på ett korrekt sätt är något som de flesta småföretag klarar av, men det här rör sig om ett storföretag med HR-avdelning och massor av resurser, men som inte fixar det. Jag undrar ”varför felar det här?”, men det har jag inte riktigt fått svar på.

27 medlemmar berörs

Totalt handlar det om 27 medlemmar som förbundet yrkar såväl allmänt skadestånd till på mellan 10 000 kronor upp till 75 000 kronor, som ekonomiskt skadestånd till på dryga 5 000 kronor upp till dryga 40 000 kronor.

Tidningen har kontaktat Assemblin för en kommentar till Elektrikerförbundets stämning, men har ännu inte erhållit svar.

Ur stämningen:

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har Bolaget underlåtit att säga upp de anställda i enlighet med turordningslistan. Brott mot turordningsbestämmelserna i 22 § LAS föreligger för vilket allmänt och ekonomiskt skadestånd ska utgå.

Uppsägningen ska överlämnas personligen. Då så inte har skett har bolaget brutit mot 10 § LAS och ska därför betala allmänt skadestånd.

I enlighet med 11 § LAS har de anställda haft rätt tilI viss uppsägningstid. Då Bolaget inte har följt uppsägningstiderna föreligger brott mot bestämmelsen för vilket allmänt och ekonomiskt skadestånd ska utgå.