Tomas Jansson är biträdande förhandlingschef på Elektrikerna och granskar just nu effekterna av den förändrade lagen om anställningsskydd och det nya huvudavtalet. 

– Vad vi ser är en förskjutning av maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Vi uppfattar att Installatörsföretagen sitter ganska nöjd i båten just nu, säger han.

Elektrikerna står utanför

Elektrikerförbundet har valt att än så länge ställa sig utanför huvudavtalet.

Det går att ansluta sig vid varje årsskifte, för Elektrikernas del kan det ske tidigast vid årsskiftet 2023-24, som Tomas Jansson bedömer det.

– Vi ska ha en process i förbundet. Vi behöver ha en hel del träffar och diskussion med våra medlemmar om vilket håll förbundet ska gå. För det finns både för- och nackdelar i huvudavtalet.

”Vi ska skydda våra medlemmar”

Vad är det främst för nackdelar ni ser i huvudavtalet?

– Undantagsreglerna vid uppsägning. Något som är väldigt förankrat i den svenska själen är först in, sist ut. Du blir uppsagd för att det är din tur, inte för att arbetsgivaren tycker du är sämre än andra eller inte gillar dig. Först in, sist ut är ett vedertaget begrepp.

– Men nu är vi där vi är, och då behöver vi hantera det, för vår uppgift är att skydda våra medlemmar och deras anställningstrygghet och det är en uppgift vi tar väldigt allvarligt.

Vilka är fördelarna med huvudavtalet?

– Omställningsstödet är klart intressant. Men frågan är hur mycket våra medlemmar kan nyttja det här stödet. Det gäller inte för kompetensutveckling i arbetet, för det ska arbetsgivaren stå för, men det krävs samtidigt att det stärker ens framtida ställning på arbetsmarknaden.

För elektriker som vill påbörja en utbildning till ingenjör i elteknik skulle det kunna vara intressant.

– För solcellsmontörer som vill utbilda sig till elektriker, och elektriker som vill påbörja en utbildning till ingenjör i elteknik skulle det kunna vara intressant.

Till skillnad från övriga förbund i 6F rekommenderade Elektrikernas representantskap att LO skulle säga ja till huvudavtalet. Kan du förklara varför?

– Det är bättre att sitta i båten än att simma bredvid. För då kan man påverka LO att göra så bra som möjligt. Vi menade att det var bättre att LO tecknade avtalet än att förbunden gör det enskilt, för då kan förbunden själva avgöra.

Tomas Jansson lyfter flera problem med att vissa förbund valt att gå med i huvudavtalet, och vissa inte.

Att stå utanför huvudavtalet

Det faktum att vissa förbund valt att gå med i huvudavtalet, samtidigt som Elektrikerna står utanför, vad innebär det för Elektrikernas medlemmar?

– I och med att Unionen gått med så kan det krångla till det på våra arbetsplatser som har både arbetare och tjänstemän. Det skulle kunna bli så att företagen använder lagens undantag från turordningsreglerna på våra elektriker och huvudavtalets undantag på tjänstemännen. Vilket kan innebära sex undantag.

– Sedan har ju Seko aviserat att de ska gå med, och vi har Larm- och säkerhetsteknikavtalet med Seko. Så det kan också krångla till det.

Träffar huvudavtalet oss bakifrån då, samtidigt som vi inte får ta del utav omställningsstödet?

– Ett tredje exempel är att vi har ett avtal med TK Elevator, Thyssenavtalet. Det har en speciell avtalskonstruktion och hämtar vissa av sina bestämmelser från IF Metalls teknikavtal. Då IF Metall har skrivit på huvudavtalet så måste vi fundera på vad det betyder, träffar huvudavtalet oss bakifrån då, samtidigt som vi inte får ta del utav omställningsstödet?

Flera delar i paketet

I paketet ”En reformerad arbetsrätt” ligger den nya lagen om anställningsskydd, Las, det nya omställningsstudiestödet men även lagen om uthyrning.

Det nya Huvudavtalet mellan parterna ligger vid sidan om.

Den nya lagen om uthyrning har en skrivning som i vissa fall kan beröra Elektrikernas medlemmar.

Det gäller att när ett bemanningsbolag har stadigvarande arbetstagare uthyrd hos kund längre än två år så ska arbetstagaren bli erbjuden arbete hos kunden.

Kunden kan köpa sig fri genom att betala två månadslöner till den bemanningsanställde, i Huvudavtalet gäller tre månadslöner.

– Vi har ju många medlemmar som är inhyrda till driften på olika industrier. Så vi funderar över vad som definierar uthyrning. Det kan bli knöligt, dels att företagen riskerar bli av med sina montörer, dels att industrierna riskerar få anställda de kanske inte vill ha.

– Hela den reformerade arbetsrätten kommer att bli en stor fråga i avtalsrörelsen. Det kommer att bli en avtalsrörelse där fokus måste bli att skydda våra medlemmar och lönenivåerna.