Enligt Mikael Pettersson ser förbundet både fördelar och nackdelar med det nya huvudavtalet.

Fördelarna är bland annat det extra ekonomiska tillskottet till den som vill utnyttja det nya omställningsstödet som ingår i den nyligen klubbade las-lagstiftningen.

Det statliga stödet är 80 procent av inkomsten med ett tak på 4,5 prisbasbelopp – som mest 21 300 kronor i månaden före skatt. Med det kompletterande stödet i huvudavtalet blir taket i stället cirka 45 000 kronor.

Det betyder att arbetsgivarna till väldigt stor del kommer att kunna avgöra vilka som sägs upp.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna

Största nackdelen: Fler undantag från turordningen

Huvudavtalet tillåter 3 undantag vid varje driftsenhet

Den stora nackdelen som Elektrikerförbundet ser i det nya huvudavtalet gäller undantag vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

I den nya lagstiftningen gäller att alla företag får göra tre undantag från turordningen.

Men för de förbund som går med i huvudavtalet gäller att företagen får göra tre undantag vid varje driftsenhet. De företag som endast har en driftsenhet får göra fyra undantag.

Portättbild på Mikael Pettersson
Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerförbundet

Kommer inte att gå med i sommar

– Vi har avtal med 3 000 företag, varav väldigt många små företag. Varje företag kommer att få göra tre undantag med den nya lagstiftningen, och det är illa nog, tycker vi, men om man går med i huvudavtalet så får arbetsgivaren göra tre, eller fyra, undantag per driftsenhet och det betyder att arbetsgivarna till väldigt stor del kommer att kunna avgöra vilka som sägs upp, säger Mikael Pettersson och tillägger:

Taket för studiestöd är ca 45 000kr i huvudavtalet

– Vi har regler i Installationsavtalet som säger att man kan dela in driftsenheterna i avdelningar. Nu håller vi på och utreder med vår motpart, Installatörsföretagen, vilka konsekvenser den nya lagstiftningen får i förhållande till kollektivavtalsregleringarna.

Elektrikerförbundet kommer alltså inte att gå med i det nya huvudavtalet denna sommar, men det finns möjlighet att gå med i huvudavtalet vid varje årsskifte. Inget sådant beslut är dock fattat.

Två av punkterna i det nya huvudavtalet:

 • Extra studiestöd: Ett kompletterande ekonomiskt stöd till personer som vill utnyttja det nya statliga omställningsstudiestödet för att fortbilda sig inom yrket för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, eller utbilda sig till ett annat yrke.

  Det statliga stödet är 80 procent av inkomsten med ett tak på 4,5 prisbasbelopp – som mest 21 300 kronor i månaden före skatt. Med det kompletterande stödet i huvudavtalet blir taket i stället cirka 45 000 kronor.

  Den som har en månadslön på 43 000 kronor i månaden får ut totalt cirka 28 000 kronor i månatligt stöd under studierna genom stödet från staten och via huvudavtalet.
 • Fler undantag: Turordningsreglerna enligt Lagen om anställningsskydd (las) innebär att de som varit anställda kortast tid vid företaget är de som ska sägas upp först vid en nedbemanning på grund av arbetsbrist, enligt principen ”sist in, först ut”. 

  I vissa fall kan arbetsgivaren undanta medarbetare från turordningsreglerna.

  Med den tidigare lagstiftningen var det endast arbetsgivare med högst tio anställda som kunde göra undantag från turordningsreglerna, totalt två undantag. I och med den nya lagstiftningen kommer alla arbetsgivare att kunna göra tre undantag, oavsett storlek på företaget.

  För de parter som har undertecknat det nya huvudavtalet gäller att arbetsgivaren får göra tre undantag vid varje driftsenhet i företaget, istället för tre undantag på hela företaget. Om det bara finns en drift­enhet får totalt fyra undantag göras.

Detta har hänt:

I november förra året (2021) gjorde LO en omsvängning gällande ”nya Las”. Efter att ha förhandlat fram vissa förbättringar antogs den nya överenskommelsen om anställningsstöd och omställningsstöd som tidigare tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

LO avsåg att bli en part i det nya huvudavtalet, men varje enskilt LO-förbund får själva avgöra om man väljer att ansluta sig.

Hittills har Kommunal, IF Metall, Hotell- och restaurangförbundet och Pappers beslutat att ansluta sig.

Undertecknandet sker på Grand Hotel i Saltsjöbaden där det gamla Saltsjöbadsavtalet skrev på 1938.

Förändringarna i lagar och avtal ska tillämpas från den 1 oktober 2022.