Nu finns ett direktiv om att införa minimilöner inom EU på bordet i Bryssel.

De svenska politikerna kämpade länge tillsammans med fack och arbetsgivare för att stoppa en lagstiftning om minimilöner på EU-nivå.

Direktivet blir ändå verklighet, men Sverige får enligt det ett undantag som innebär att vi får behålla den svenska modellen, där det är fack och arbetsgivare som bestämmer över lönenivåerna.

Positiv till regeringen

Arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen är positiv till att den svenska regeringen också redan har klargjort att en lag om minimilöner inte kommer att införas i Sverige. 

nrik Fahlgren
Henrik Fahlgren, kommunikationschef på Installatörsföretagen.

”Men vi är rädda för att EU fortsatt kommer att vara klåfingriga på ett område som de ska hålla sig borta ifrån”, framhåller Henrik Fahlgren, kommunikationschef på Installatörsföretagen.

Hur påverkar det lönesättandet om man måste ta hänsyn till en gemensam EU-lag om minimilöner, samtidigt som Sverige har ett undantag?

”Sverige har jämfört med de flesta länder i Europa ett mycket högt löneläge, samtidigt som många länder i Europa redan idag har minimilöner i sin lagstiftning.

Därför ser jag inte att våra företag kommer att påverkas i någon större omfattning.

Men det blir tydligare när vi ser hur övriga länder så småningom kommer att ta in EU-reglerna i sin lagstiftning”, skriver Henrik Fahlgren i ett mejl.

Vi är rädda för att EU kommer fortsätta vara klåfingriga.

Henrik Fahlgren

Vad tycker företagen?

Tidningen har kontaktat några av de största internationella företagen i branschen för att fråga hur de tänker om EU:s förslag om att införa gemensamma minimilöner. Här är svaren vi fick:  

Vinci Energies Sweden

”Även om vi är ett internationellt bolag så har vi inte anställda hos oss i andra länder. Det gör att EU:s förslag inte påverkar oss på svensk nivå”, skriver Madelaine Paulsson, HR-manager i ett mejl till tidningen.

EU:s förlag påverkar inte oss på svensk nivå.

Madelaine Paulsson

Vinci ser inte heller några negativa konsekvenser av EU:s förslag på europeisk nivå:

 ”I de fall vi anlitar underentreprenörer har vi en försäkran om att även de ger sina anställda korrekta löner, eftersom vi endast anlitar underentreprenörer med kollektivavtal. Vi har en egenkontroll redan nu, men om det blir ytterligare en nivå, via EU, så ser vi det positivt. 

Caverion Sverige

Anna-Carin Ingemansson, HR-direktör, Caverion Sverige, ser inte att en lag på europeisk nivå skulle påverka bolagets verksamhet med tanke på att Sverige får ett undantag.  

Anna-Carin Ingemansson
Anna-Carin Ingemansson är HR-direktör på Caverion Sverige.

”Eftersom direktivet innehåller ett undantag i sin utformning ser vi inte att EU-lagen i stort kommer att påverka oss i Sverige.

Vi kommer även fortsättningsvis att jobba utefter arbetsmarknadens väl beprövade modell.

Vi är kollektivavtalsanslutna och lönesättning för våra anställda i det svenska bolaget följer kollektivavtalen.”

Hur påverkar det ert sätt att sätta löner om ni sedan måste ta hänsyn till en gemensam EU-lag om minimilöner samtidigt som Sverige har undantag?

”Varje division i Caverion sätter löner utifrån lokala lagar ​och avtal och på så vis gäller samma för oss som för andra svenska företag. I praktiken blir det ingen förändring då vi omfattas av undantaget”.

Assemblin

Väljer att avstå från att kommentera hur en lag om minimilöner skulle påverka dem. Istället hänvisar bolaget frågorna till branschorganisationen Installatörsföretagen.

Granitor, tidigare Midroc

Avstår också från att kommentera EU- förslaget.

”Det här är en diskussion som vi kommer att föra längre fram”, skriver Maria Edlund, på koncernkommunikationen.