Det är Svenska Dagbladet som rapporterar att när medlemsländerna skickat in sina ståndpunkter i frågan om minimilöner så svarade majoriteten av medlemsländerna att de inte vill införa en EU-lag i frågan.

EU-parlamentet i Bryssel

Fortsatt oro för minimilöner i EU

Nyheter

Enligt Svenska Dagbladet har alla utom fyra av regeringarna skickat in sina punkter till EU-kommissionen.
Inte ens Frankrike, som drivit frågan hårt och prisat minimilönerna som ett skydd för Europas arbetstagare, vill införa en EU-lag på området.

”Vi skulle tvingas allmängiltig­förklara avtalen”

Nyheter

Svenska Dagbladet har läst de inskickade svaren. De visar att minst 15 EU-länder är mot ett EU-direktiv om minimilöner. Dessa länder tycker att det räcker att man klubbar rekommendationer och råd. De fyra länder som enligt svaren ändå ställt sig positiva till en EU-lag om minimilöner är Belgien, Portugal, Italien och Spanien.

EU-kommissionen beslutade på onsdagen att skjuta upp sitt förslag kring minimilöner, som skulle ha lagts fram i slutet av denna månad, till december.