Även arbetarrörelsen i Dalarna och Gävleborg ser och följer utvecklingen i Göteborg. Sedan den 3 september har Elektrikerförbundet vidtagit stridsåtgärder mot Hometec Security GBG AB. 

För Elektrikerförbundet handlar det om att man vill teckna kollektivavtal för sina medlemmar. Företaget å sin sida tycker inte att man behöver teckna kollektivavtal då dom redan har ett avtal med ett annat förbund. 

Den modell vi använder på den svenska arbetsmarknaden är en mycket effektiv och smidig modell. Detta såg vi kanske allra tydligast under våren, när Corona pandemin slog till.

Parterna var snabba och skickliga när det kom till att teckna avtal som räddade svenska arbetstillfällen.

Det är uppenbart att det upprör visa företrädare för högern och näringslivet att arbetare vill förbättra sina villkor genom att förhandla kollektivt.

Kim Söderström och Mats Eriksson

Men för att modellen ska fungera måste båda parterna respektera och värna modellen.

En nuten näve med en bild av en penna monterad över

Konflikten med Verisure och Hometec Security

”Vi kan aldrig bli för många som stöttar Elektrikerna”

Debatt

Rörligheten och de korta omställningstiderna är bara möjliga om både arbetsgivar- och arbetstagarparten håller sig till spelreglerna.

I fallet med konflikten i Göteborg vill arbetsgivarsidan bortse från en viktig spelregel. Den spelregel som säger att det är olika förbund som organiserar olika typer av anställda.

I detta fall gäller det installatörer som skall organiseras i Elektrikerförbundet.

Frågan har dessutom tidigare avgjorts i skiljenämnd till Elektrikerförbundets fördel.   

Varför visar arbetarrörelsen i Dalarna och Gävleborg intresse för en konflikt i Göteborg, är en naturlig fråga som läsaren kanske ställer sig.

För oss handlar det om att värna den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter tar ansvar och ges ansvar.

Då kan det inte vara fritt för arbetsgivaren att välja motpart hur som helst.

Kim Söderström och Mats Eriksson

Vi ser då med oro på de arbetsgivare som försöker urvattna och riva ner den tågordning som gett oss en så framgångsrik arbetsmarknad. 

Strejkvakterna Thomas Sandgren, Lars ”Tintin” Pettersson och Magnus Kindmark, monterade över en bild på Öresundsbron

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Stridsåtgärderna utökas än mer: Arbetet på Öresundsbron kan stoppas

Nyheter

På det principiella planet är det inte heller rimligt att arbetsgivare själva kan välja och vraka vilket typ av kollektivavtal man vill teckna.

Så såg det nämligen ut vid början på förra seklet, när det dessutom förekom vad vi kallar ”gula” fackföreningar – fackföreningar lojala med främst arbetsgivaren.

Det var då fördelaktigt för arbetsgivaren att teckna avtal med dessa ”lojala” förbund. Det är inte en ordning vi vill återgå till.

Debatten om konflikten har vidare trissats upp av Svenskt näringslivs PR-sida, Arbetsmarknadsnytt.

På sidan beskrivs den fackliga parten som en maffiaorganisation.

Det är inte första gången konflikter om tecknande av kollektivavtal leder till hårda tongångar från företrädare. Vid konflikten kring en salladsbar 2006/2007 fällde centerpartisten Fredrick Federley liknade uttalande.

Om vi ska ha en arbetsmarknad som klarar av utmaningar, såsom pandemin, måste både arbetsgivarens intresse och arbetstagarens intresse tillvaratas.

Kim Söderström och Mats Eriksson

Det är uppenbart att det upprör visa företrädare för högern och näringslivet att arbetare vill förbättra sina villkor genom att förhandla kollektivt. 

En knuten näve med en blixt i, över en bakgrund av el-verktyg.

Verktygslådan

Strejk på jobbet? Detta gäller!

Så funkar det

Men denna typ av politiska utfall gynnar inte det svenska samhället. Vissa skulle kanske till och med hävda att Svenskt näringsliv har ett visst ansvar för att utbilda sina medlemsföretag i hur saker och ting funkar.

Om vi ska ha en arbetsmarknad som klarar av utmaningar, såsom pandemin, måste både arbetsgivarens intresse och arbetstagarens intresse tillvaratas.

Då kan det inte vara fritt för arbetsgivaren att välja motpart hur som helst.

Konflikten i Göteborg handlar om hur vi vill att arbetsmarknaden ska se ut.

Vi stödjer därför Elektrikerförbundets strid för den svenska modellen!

Kim Söderström, ordförande Byggnads Gävle-Dala
Mats Eriksson,
ordförande Målarna Gävle-Dala