Förbundet lyfter i ett pressmeddelande de trakasserier som förbundets medlemmar på Hometec Security utsatts av från bolaget.

En knuten näve med en blixt i, över en bakgrund av el-verktyg.

Verktygslådan

Strejk på jobbet? Detta gäller!

Så funkar det

”Hometec Sercuritys trakasserier har varit utöver det vanliga, bland annat har bolaget hotat förbundets medlemmar med att avsluta deras anställningar vid bolaget. Medlemmarna har uppfattat dessa hot som ett led i att bolaget försökt förmå dem att byta fackförbund”, skriver förbundet i pressmeddelandet. 

Hometec Security har idag kollektivavtal för tjänstemän med Unionen, men saknar avtal för säkerhetstekniker.

Elektrikerna påpekar att de är det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna, det vill säga bland annat installation, driftsättning och service av larmprodukter, som säkerhetsteknikerna på företaget utför.

”Enligt den svenska modellen har fackförbunden rätt att kräva kollektivavtal med det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna. Att det är Elektrikerna och inte Unionen som organiserar arbetsuppgifterna har tidigare avgjorts i en skiljedom”, skriver förbundet och fortsätter:

Porträttbild på Mikael Pettersson

Konflikten med Verisure och Hometec Security

”Vi vill få lite tryck i de här för­hand­ling­arna”

Nyheter

”Det är viktigt att företag tecknar kollektivavtal med det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna annars öppnar det upp för så kallad avtalshoppning där företag kan välja fritt vilket kollektivavtal som tecknas. Om detta beteende tillåts kan det i förlängningen leda till så kallade ’gula fackföreningar’.

En gul fackförening styrs eller kontrolleras av arbetsgivaren i syfte att förhindra strejker eller motverka arbetarnas inflytande på löner och villkor.

Därför är det extra viktigt att Elektrikerförbundet nu tar fajten, inte bara för arbetarna på Hometec Security, utan också för den svenska modellen och rätten att ta till stridsåtgärder för att teckna kollektivavtal.”

Elektrikerförbundets nya sympatiåtgärd gäller från och med onsdagen den 30 september 2020, klockan 06:00:

  1. Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete som utförs av anställda av till EnergiFöretagens Arbetsgivareförening ansluta företag bundna av Kraftverksavtalet vid arbetsplatsen Öresundsbron inom svenskt territorium och dess tillhörande anläggningar. Med tillhörande anläggningar menas exempelvis transformatorstationer, övriga elanläggningar, betalstationer med mera.   
  2. Arbetsinställelsen avser de montörer som under den dag varslet träder i kraft är beordrade att arbeta på berörda arbetsplatser.
  3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för montör som inte omfattas av arbetsinställelsen.

Elektrikerförbundet skriver vidare att de inte har för avsikt att varslade stridsåtgärder ska drabba allmänheten.

”Uppstår sådan verkan, till exempel i form av problem för tågtrafiken, avser Elektrikerförbundet att efter ansökan bevilja dispens. Detta förutsätter dock att ansökan om dispens görs. Således är det upp till berörda medlemsföretag i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening att ansöka om dispens.”

Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerförbundet har träffat kollektivavtal med Hometec Security GBG AB eller Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

Tidigare under veckan lade Elektrikerna ett annat sympativarsel, som omfattar bland annat allt arbete som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen, bundna av Installationsavtalet vid Hisingsbron i Göteborg och bussdepån Ljungarum i Jönköping