Det var den 24 augusti som Elektrikerförbundet varslade om blockad och arbetsnedläggelse mot Hometec Security GBG AB. Den 3 september klockan 06.00 trädde stridsåtgärderna i kraft.

Då Hometec Security fortfarande vägrar teckna kollektivavtal utökar Elektrikerförbundet sina stridsåtgärder.

Strejkvakterna Thomas Sandgren, Lars ”Tintin” Pettersson och Magnus Kindmark, monterade över en bild på Öresundsbron

Stridsåtgärderna utökas än mer: Arbetet på Öresundsbron kan stoppas

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Nyheter

I dag, måndag 14 september, varslar förbundet därför om nyanställningsblockad vid Hometec Security Gbg AB samt sympativarsel från medlemmar på Installationsavtalet.

Sympatistridsåtgärdena omfattar bland annat arbetsinställelse av allt arbete som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet vid Hisingsbron i Göteborg och bussdepån Ljungarum i Jönköping.

Vi har för avsikt att vidta mer åtgärder för att våra medlemmar ska ha skyddet och inflytande genom kollektivavtal. Det är inte bara kunderna som ska vara trygga och säkra med sina larm, utan de anställda säkerhetsteknikerna ska också kunna vara trygga och säkra på sina jobb. Vi tittar nu på fler lämpliga åtgärder för att få Hometec Security att teckna kollektivavtal, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson i ett pressmeddelande.

Svenska Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående om följande sympatiåtgärd från och med onsdagen den 23 september 2020 klockan 06.00:

Henrik Junzell

Installatörs­före­tagen: ”Elekt­riker­nas nya var­sel är an­svars­löst”

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Nyheter

 1. Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete, som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet, med fast anslutning och/eller framdragning av elinstallation för anslutning av larmanläggning som tillhandahålls av Verisure.
 2. Arbetsinställelsen avser de elektriker som under stridsåtgärden är beordrade att utföra arbetsuppgifter enligt punkten 1.
 3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan.
    

Följande sympatiåtgärd träder i kraft från och med fredagen den 25 september 2020 klockan 06.00:

Peter Lidström utomhus

Tidigare an­ställd vid Veri­sure-före­tag: ”Vi skulle skriva under på att vi var tjänste­män”

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Nyheter

 1. Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete som utförs av medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet vid;
  • Bussdepån Ljungarum, Industrigatan 16, 553 02 Jönköping;
  • Hisingsbron, Göteborg.
     
 2. Arbetsinställelse avser de elektriker som under den dag varslet träder i kraft är beordrade att arbeta på berörda arbetsplatser.
    
 3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för elektriker som inte omfattas av arbetsinställelsen.

Under tisdagen utökade Elektrikerna sina stridsåtgärder ytterligare. Denna gång omfattas allt arbete som utförs av anställda av företag bundna av Kraftverksavtalet vid Öresundsbron.

Sympatiåtgärden gäller tillsvidare till dess Elektrikerförbundet har träffat kollektivavtal med Hometec Security Gbg AB eller Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.