I de regionala samverkansgrupperna för Galaxen Bygg sitter Elektrikerförbundet, Målarna, Byggnads, Seko, arbetsgivarorganisationer, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Galaxen Bygg med.

Daniel Lundin är Elektrikerförbundets representant i Stockholm. Just där har förbundet inte anmält några ärenden sedan pandemin startade.

Våra medlemmar skiljer sig inte från deras ur den aspekten att de också drabbas av skador, sjukdomar och diagnoser.

Daniel Lundin, ombudsman Elektrikerna

Daniel Lundin menar att medlemmar som hade kunnat vara aktuella för stödet i Stockholmsområdet kanske har bytt bransch eller hittat andra jobb. Men alla ärenden som rör elektriker anmäls inte dit av förbundets ombudsmän.

– De kan komma till Galaxen Bygg via andra kanaler. En del har skickats dit från Arbetsförmedlingen till exempel, säger Daniel Lundin.

Daniel Lundin
Daniel Lundin, Elektrikerförbundets representant i Stockholm

Fler ärenden i andra förbund

Han vet att både Byggnads och Målarna har betydligt fler ärenden hos Galaxen än vad Elektrikerförbundet har.

– Men det är klart att även vi i elbranschen har personer som är i behov av stödet. Våra medlemmar skiljer sig inte från deras ur den aspekten att de också drabbas av skador, sjukdomar och diagnoser.

Lönebidrag från arbetsförmedlingen

Daniel Lundin var nyligen med på ett uppföljningsmöte mellan en medlem, en handläggare från Galaxen Bygg och ett företag.

För de här personerna är Galaxen Bygg ett jättestöd. De flesta är väldigt glada för det.

Daniel Lundin, ombudsman Elektrikerna

I det fallet fick arbetsgivaren lönebidrag från Arbetsförmedlingen i kompensation för den arbetsanpassning som hade gjorts på arbetsplatsen för medlemmen.

– För de här personerna är Galaxen Bygg ett jättestöd. De flesta är väldigt glada för det, säger Daniel Lundin.

Kan även kliva in utan uppsägning

Så länge en person är i en anställning har arbetsgivaren rehabiliteringsansvaret. Därför brukar Galaxen Bygg ofta bli aktuellt först när en person blivit av med sitt jobb och man vill hitta en ny anställning som fungerar utifrån personens förutsättningar.

Men Galaxen Bygg kan också erbjuda sina tjänster även i ett tidigare stadium, påpekar Daniel Lundin.

– Handläggarna kan då gå in och vara rådgivande och part även i rehabkedjan som företagen kan nyttja om de vill.

Elektrikerförbundet är i dagsläget inkopplat på flera ärenden där medlemmar i ett senare skede kan bli aktuella för Galaxen Bygg.