Elektrikerna fördömer helt och hållet invasionen av Ukraina. Rysslands invasion av Ukraina och aggressionen mot den ukrainska befolkningen måste få ett slut.

Elektrikerna har därför beslutat att bidra med 100 000 kronor för att stödja humanitära insatser för Ukrainas elektriker och byggnadsarbetare. Du kan också bidra genom att swisha ett bidrag till Elektrikernas och Byggnads gemensamma, nystartade insamling för Ukraina.

Putin och Ryssland måste omedelbart avsluta invasionen och med det få slut på ett helt folks lidande. Invasionen har tvingat miljontals människor på flykt undan bombningarna och vansinnet. Bland dem som flyr finns det även kamrater från våra syster- och broderförbund och deras familjer.

De flyr till grannländerna och söker skydd. Fackförbund i Moldavien, Rumänien och andra i grannländer är redan i gång med att ge stöd till de behövande, men deras resurser är begränsade.

Det är nu mycket tragiskt att följa utvecklingen där fackliga ledare, medlemmar och deras familjer konstant utsätts för invasionens fulla kraft.

Elektrikernas förbundsstyrelse

Elektrikerna och de svenska bygg- och träfacken har varit delaktiga i uppbyggnaden av PROFBUD, ett fritt, demokratiskt och blommande byggfack i Ukraina.

Det är nu mycket tragiskt att följa utvecklingen där fackliga ledare, medlemmar och deras familjer konstant utsätts för invasionens fulla kraft.

Vi har fortsatt direktkontakt med våra kollegor i det ukrainska byggfacket, som i sin tur meddelat att de ställt om den fackliga organisationen till att bidra i det humanitära arbetet genom att hjälpa till att bygga boenden, resa tält, samla ihop mat och vatten.

Vår globala federation Building and Wood Workers International (BWI), har uppmanat alla sina medlemsorganisationer att bidra med medel som via dem kan nå de behövande och deras familjer.

Elektrikerna vädjar till din solidaritet och medmänsklighet för att ge våra bröder och systrar en chans att övervinna denna kamp för självständighet.

Elektrikernas förbundsstyrelse

Förbundet har hörsammat uppmaningen och kommer att bistå våra ukrainska kollegor och deras familjer. Detta kommer att ske och koordineras via BWI.

Elektrikerna har beslutat att bidra med 100 000 kronor för att möta upp de omedelbara behoven.

På kort sikt handlar det om att stödja humanitära insatser och på längre sikt, när det tillslut blir fred, kunna bidra till återuppbyggnaden av fackföreningar och en stark och inkluderande demokrati i Ukraina.

En tecknad spargris med en peng över sig
Insamling till Ukraina

Förbundet uppmanar också dig som medlem att visa din solidaritet med Ukrainas elektriker och byggnadsarbetare genom att ge ett bidrag till Elektrikernas och Byggnads gemensamma, nystartade insamling för Ukraina.

Insamlingen är ett solidaritetsverktyg som är öppen för alla som vill bidra. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Med ditt bidrag kommer vi kunna:
✔︎Ge humanitärt stöd, kläder, filtar, mat med mera.
✔︎Ge stöd för att hitta boende under och efter attackens härjningar.
✔︎Långsiktigt bidra till återuppbyggandet av en stark demokratisk fackföreningsrörelse.

Elektrikerna vädjar till din solidaritet och medmänsklighet för att ge våra bröder och systrar en chans att övervinna denna kamp för självständighet.

Swisha ditt bidrag till: 123 658 26 47

Skriv gärna ”Elektriker för Ukraina” i meddelandefältet.

Ditt bidrag behövs!

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock