Företaget monterar vitvaror och det avtal som är aktuellt är ett hängavtal på Elektroskandiaavtalet.

Elektrikerförbundet började försöken med avtalsteckning i maj 2021, men har hittills inte fått något gehör.

– Vi anser att driver man företag i Sverige och har anställd personal så ska man arbeta enligt den svenska modellen och då är det kollektivavtal som gäller, för att det ska vara lika spelregler för alla företag i den aktuella branschen, säger Jens Hansson, ombudsman vid Elektrikerförbundet.

Har förbundet medlemmar på företaget?

– Ja, och i kontakt med såväl medlemmar som arbetar på företaget i dag, som medlemmar som slutat på företaget under det senaste året, så har de uttryckt en önskan om ett kollektivavtal på företaget.

Jens Hansson
Jens Hansson, ombudsman vid Elektrikerförbundet.

Kan inte garantera avtalsenliga förmåner

Förbundet skriver i sitt varsel till företaget att genom företagets agerande kan förbundet inte garantera sina medlemmar som är anställda på företaget förmåner på kollektivavtalsnivå som till exempel:

  • tilläggspension
  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • övertidsersättning
  • med flera liknande anställningsvillkor.

Total arbetsnedläggelse och blockad

Varslet gäller total arbetsnedläggelse vid N.O. Allservice AB all verksamhet.

Samtidigt förklaras allt arbete i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen eller på något sätt befatta sig med företagets verksamhet, råvaror, produkter med mera – vare sig det sker inom eller utanför företaget.

Så funkar varslet

Stridsåtgärderna träder i kraft den 17 mars 2022 klockan 07:00.

Arbetstagaren som genomgår utbildning, har semester, är tjänstledig eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa arbetstagare omfattas inte av varslet förrän den dag de skall återgå i arbete.

Stridsåtgärderna bryter inte deras ledigheter. Semester, utbildning, föräldraledighet eller sjukdom som inträffar under tid när stridsåtgärd pågår, omfattas inte heller av stridsåtgärden så länge som frånvaron pågår.

Stridsåtgärden gäller tills vidare eller till dess att Svenska Elektrikerförbundet har träffat kollektivavtal med N.O. Allservice AB eller att Svenska Elektrikerförbundet återkallar stridsåtgärden helt eller delvis.