Februari startade osäkert. Nordiska Elfederationen skulle hålla kongress i Köpenhamn och mycket var oklart med tanke på det höga smittläget i Europa.

Kommer gränserna stängas? Vilka tester behöver vi ta? Blir svenskar insläppta i Danmark?

Plötsligt, nås vi alla av nyheten om att den danska regeringen har för avsikt att ta bort alla restriktioner. Kongressen blir av, fysiskt. Någon dag senare nås vi av liknande nyheter från vår egen regering. Tillbaka till ett liv utan restriktioner?

Elektriker står i omställningens centrum

Förbundskongressen hölls i nära anslutning till Kastrup. De danska-, isländska-, norska- och svenska elektrikerna var på plats, medan Finlands delegation deltog via video.

Den största anledningen till att vi lyckades komma överens var våra medlemmar på företaget.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Hoppfullt att återigen träffas fysiskt och kunna diskutera gemensamma utmaningar. Det är tydligt att elektriker står i centrum för den omställning som krävs att vi gör för att klara av att minska utsläppen och de effekt- och kapacitetsbehov som kommer med det.

Ett studiebesök vid den nya stadsdelen Nordhavn och föreningen Energy Lab Nordhavn avslutade kongressen. I samverkan mellan forskning, bransch, kommun och företag skapar man smarta lösningar för energi- och värmeförsörjningen.

I Nordhavn finns bland annat både central och fastighetsanknuten värmelagring som bidrar till att värma upp husen när vindkraften står stilla. På så sätt kan man köpa in el när den är billig och lagra värme för uppvärmning tills när den behövs.  

Vi behöver finnas där

Energiomställningen ställer också stora krav på tillgången på arbetskraft. Allt fler elektriker krävs för att bygga ut elnät, produktionsanläggningar och fastigheter.

Utan allt det arbete som lades ner utanför förhandlingsrummet hade vi inte nått dit vi nu kommit.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Med ökade behov på arbetskraft ser vi också hur nya företag etablerar sig i våra branscher, och kraven på att vi står upp för kollektivavtalen ökar.

Det är inte alltid som de stora elinstallatörerna är först på bollen. Ofta är det mindre företag med spetskompetens, eller för den delen företag från andra branscher som vågar ta risken att bredda verksamheten där möjligheten finns.

Då behöver vi finnas där och teckna kollektivavtal. 

Äntligen uppgörelse med Svea Solar

Efter en lång process kan vi äntligen berätta att Elektrikerna och Svea Solar har tecknat en sådan uppgörelse. Från den 1 maj ska de anställda omfattas av Installationsavtalet.

Tack vare ett målmedvetet arbete från hela organisationen och en vilja från företaget att hitta en lösning är vi nu i hamn.

Allt eftersom delar av branschen växer och nya företag startar måste vi följa med och vara på plats snabbt.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Den största anledningen till att vi lyckades komma överens var våra medlemmar på företaget. Utan allt det arbete som lades ner utanför förhandlingsrummet hade vi inte nått dit vi nu kommit.

Detta är ett positivt exempel på hur starka vi är när vi arbetar tillsammans, från arbetsplats, till verksamhetskrets, region och förbundskontor för att nå samma mål.

Vi viker oss inte

Att teckna nya, och försvara, kollektivavtal är en av våra viktigaste grunduppgifter. Det senaste året har vi ökat våra ambitioner för att framför allt få en mer effektiv process när vi tecknar kollektivavtal.

Allt eftersom delar av branschen växer och nya företag startar måste vi följa med och vara på plats snabbt.

Vi har vid ett flertal tillfällen tvingats varsla om blockad eller strejk för att få till stånd ett kollektivavtal den senaste tiden. Några av förhandlingarna har blivit utdragna, och vi viker oss inte.

Med detta vill jag skicka en viktig signal om att vi slår vakt om våra medlemmars villkor och rättvis konkurrens i våra branscher.