När arbetare inte organiserar sig och försöker påverka sin situation till sin fördel, vem gör det åt dem? Vad finns det att påverka egentligen?

För att svara på det kan man först fråga; Varför jobbar vi? Varför lämnar vi över oss själva i händerna på någon annan som får ”leda och fördela”? Någon som äger vår tid.

Organisering påverkar priset på arbete

I den här delen av världen har vi något som kallas arbetsmarknad, där varan ”arbetskraft” köps och säljs som vilken vara som helst. Köparen är den som vill få ett arbete utfört, säljaren utför arbetet.

Den som vill köpa arbetskraften vill göra det billigt och den som säljer vill sälja dyrt, driven av sitt egenintresse, men riktigt så enkelt är det inte. För det handlar också om hur många som säljer och köper.

Utan arbetskraftssäljarna får inte råvaran ett högre värde som köparna kan sälja vidare och profitera, göra vinst.

Andras Molnar, Vk9

Många säljare och få köpare, sänker priset på arbetskraft. Då spelar det ingen roll att du som säljare vill ha ett högt pris, du är en av många som vill det samma.

Det kan kännas som slutdiskuterat, men redan här har organiseringen av säljarna en direkt påverkan på priset. De kan gå ihop och i stället för att tävla om vem som kan erbjuda det lägsta priset som ”den fria marknaden” letar efter, enas om ett pris som de är tillfreds med.

Arbetssäljarna höjer råvarans värde

Men varför ska köparna vilja acceptera det? Det är enkelt, de är beroende av säljarna.

Här kan man fråga sig; Varför köper man arbetskraft överhuvudtaget? Jo, för att få ett högre värde på en råvara kan man förädla den genom att tillsätta arbetskraft.

Utan arbetskraftssäljarna får inte råvaran ett högre värde som köparna kan sälja vidare och profitera, göra vinst.

Har krossats med hot och våld

Den här konflikten har existerat i tusentals år och relationen varierat. Äga eller vara ägd. Arbetssäljarna har, genom mänsklighetens historia, dränerats på sin kraft.

Deras möjlighet till organisering har krossats med hot och våld eller hat gentemot en annan arbetssäljare. Hat som skapas av nationalistiska och fascistiska grupper för att splittra.

Det finns en anledning till att man kan läsa i arbetarfacks stadgar: ’alla människors lika värde och rätt’.

Andras Molnar, Vk9

Dessa grupper/partier vill att vi fokuserar på en annan konflikt och accepterar det rådande läget om att vara ägd.

Hotet mot dessa partier är välorganiserade och enade arbetare som ställer krav mot den som ”leder och fördelar”.

Är jag beroende av att köpa eller sälja?

Det finns en anledning till att man kan läsa i arbetarfacks stadgar: ”alla människors lika värde och rätt”.

För att alla som säljer sin tid sitter i samma båt och konflikten ska inte vara mellan dem som ror, utan mot dem som håller i piskan.

Om du är osäker på vem du är i den här konflikten, fråga dig;

Är jag beroende av att sälja min tid eller köpa någon annans?

Vi är många som säljer, men få som förstår varför vi måste organisera.