Den senaste tiden har kritiken mot LAS-utredningen återigen tagit fart.

Dels för att det i slutet av april kom flera oroande uppgifter från utredningen om hur man tänkt förändra anställningsskyddet. Detta genom bland annat begränsningar av rätten att överklaga vissa uppsägningar, och ett stort utökande av möjligheten att göra undantag.

Men också för att den ekonomiska krisen som samhället just nu genomgår visar på att lagen om anställningsskydd i mångt och mycket fungerar, undantaget allmän visstid. 

Är det något coronakrisen visar så är det att när utmaningarna är som störst så träffas de överenskommelser som krävs.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Jag har svårt att se att den så kallade Toijer-utredningen, eller för den delen riksdagen, ska kunna komma tillrätta med några som helst problem de ser på arbetsmarknaden genom att tvinga på parterna en tvångströja.

Urban Pettersson

Frågan om förändringar i Las

Urban Pettersson: ”Utredningens förslag är ren och skär katastrof”

Nyheter

Det är och förblir ett avsteg från den svenska modellen och det riskerar att rubba maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Även om parterna inte skulle lyckas att komma överens när förhandlingarna återupptas så är det inte ett misslyckande. Partsmodellen gör att det alltid går att göra ett nytt försök när förutsättningarna förändras.

Är det något coronakrisen visar så är det att när utmaningarna är som störst så träffas de överenskommelser som krävs.

Om riksdagen genom lagstiftning försöker tvinga på parterna en tvångströja kommer det i framtiden bli mycket svårare för parterna att ta ansvar i krislägen, då handlingsutrymmet riskerar att begränsas.

När tiderna är hårda, behöver vi varandra som mest.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Jag vill därför än en gång säga tydligt: Låt parterna sköta dessa frågor! Parterna kan ta ett större ansvar. Både när det kommer till anställningsskyddet, och vad som händer när du blivit av med jobbet.

Trygghet och omställning. 

Ett förstoringsglas

Frågan om förändringar i Las

Läckta förslag ur LAS-utredningen

Nyheter

Denna fråga har under det senaste året diskuterats flitigt i LO. Processen har varit prövande och som även utmanat relationen mellan förbunden i LO.

När vi nu närmar oss den stundande kongressen så är det dags att vi återigen sluter oss samman. När tiderna är hårda, behöver vi varandra som mest. Men jag tror också att vi har ett stort behov av ett tätare samarbete under de goda tiderna. 

Förbundstänk och egenintresse måste stå åt sidan för vårt gemensamma arbete, för bättre arbetsvillkor och ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Jag är övertygad om att det bara är genom solidaritet och förtroende sinsemellan vi kan ta de stegen framåt tillsammans. 

Hjälp oss bygga förtroende och solidaritet mellan förbunden. Bidra till att vi ser bortom förbundsintresset och sätter klassintresset först.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Jag vill här passa på att tacka avgående Karl-Petter Thorwaldsson och Berit Müllerström för ert arbete. Jag kan tänka mig att man under en mandatperiod, eller som i Karl-Petters fall två mandatperioder, ofta blir trött på oss i förbunden och vill be oss dra åt pipsvängen.

Men ni har stått ut med oss, och jag vet att ni kommer vara saknade. Inte bara i Svenska Elektrikerförbundet utan också i hela LO. 

Till er som ännu inte blivit valda vill jag skicka över er enligt mig viktigaste och kanske svåraste arbetsuppgift:

Hjälp oss bygga förtroende och solidaritet mellan förbunden. Bidra till att vi ser bortom förbundsintresset och sätter klassintresset först. Det är bara så vi kan hålla liv i vår långa dragkamp mellan arbete och kapital. 

Urban Petterson, Elektrikernas förbundsordförande