Till LO-kongressen i juni har flera förbund skrivit motioner om att LO ska avbryta förhandlingarna med Svenskt Näringsliv för att göra en omstart.

Det är krav som nu bifallits av LO-styrelsen. Ett extra representantskap ska hållas i augusti för att besluta om nya direktiv för förhandlingarna. 

– Vi har alla någonstans en insikt om att när vi inte kommer överens, så är de enda som förlorar på det våra medlemmar. I och med att det varit ett blockerat läge så är det bättre för styrelsen att fatta ett beslut, så att vi inte hamnar i ett ingenmansland, säger Elektrikernas representant i LO-styrelsen, förbundsordförande Urban Pettersson. 

Sedan finns det andra som ser en väldig risk att riksdagen tar över frågan från parterna. Vi tillhör den senare kategorin.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Hur är stämningen i styrelsen?

– Den är bra. Man måste komma ihåg att de flesta är väldigt professionella men att vi kan vara ganska intensiva i våra debatter. 

Förstår de dig?

– Jag hoppas att de respekterar vår uppfattning, men att vi har kommit till olika slutsatser. 

Varför tror du att ni har hamnat så olika?

– Som jag har uppfattat det så är vi alla överens om att vi måste stärka anställningsskyddet. Sedan ser vi olika på vilka risker som finns vid olika tillfällen. En del ser en stor risk att förhandla med Svenskt Näringsliv. Sedan finns det andra som ser en väldig risk att riksdagen tar över frågan från parterna. Vi tillhör den senare kategorin. 

Du oroar dig för politiska beslut?

– Politikerna ska ta handen från detta, istället ska parterna komma överens. Politikerna bör se att när parterna nu lyckas klara av Corona-krisen på ett så bra sätt som vi gör, så finns det inget skäl att göra ytterligare förändringar. 

Tar man bort vårt inflytande så kommer vår vilja att ta ansvar att minska.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

– Risken är att om politikerna går in och petar i det här, så kommer vår vilja som fackföreningsrörelse att ta ansvar att minska i kubik till det. Det som krävs för att ta ansvar är inflytande, och tar man bort vårt inflytande så kommer vår vilja att ta ansvar att minska. 

Parallellt med förhandlingen mellan arbetsmarknadens parter pågår en statlig utredning i frågan. Om inte parterna når en överenskommelse är det upp till politikerna att besluta om utredningens förslag ska genomföras.

Förslagen är ännu inte officiella, men vissa delar har läckt ut. Bland annat föreslås att fem anställda ska få undantas från turordningsreglerna i alla företag oavsett storlek. 

– Själva förslagen är ren och skär katastrof. Man ger sig på så många saker. En sak som är särskilt bekymmersamt för Elektrikerförbundet är att man utökar rätten till undantag vid arbetsbrist. Det innebär för vår del, som har väldigt många små arbetsplatser, så får arbetsgivaren en väldig makt att välja kvar människor utifrån andra parametrar än de sakliga, de kan själva bestämma. Och det rubbar ju maktbalansen för oss, säger Urban Pettersson.

Vi tycker att det är ett väldigt bra sätt att försöka hitta lösningar, men vi köper inte vad som helst och det har vi aldrig gjort.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Urban Pettersson påminner om att LO-förbundens initiativ till partssamtalen om anställningsskyddet var att förstärka skyddet. 

– Behovet är ju inte att försämra Las, utan att stärka den så att den omfattar fler och ger en trygg försörjning. Men jag är inte så naiv att jag inte tror att vi skulle få en väldigt tuff förhandlingsrunda med motparten, vilket skulle kunna innebära att vi skulle köra i diket om vi inte kommer överens. Det ser jag som tänkbart. Men det skulle även kunna leda till att vi efter det ser att i några frågor så är vi inte så långt ifrån varandra och då skulle vi kunna lösa vissa problem. Och det är väl vad som är min förhoppning. 

Han tillägger:

– Det en sak att säga nej, det är väldigt enkelt. Men det bygger ingen styrka. Det är en annan sak att säga ”Ja, vi vill förändra”. Och det är det vi har försökt göra. Svenska Elektrikerförbundet, vi förhandlar om precis allting. Vi är inte rädda att förhandla, tvärtom. Vi tycker att det är ett väldigt bra sätt att försöka hitta lösningar, men vi köper inte vad som helst och det har vi aldrig gjort.   

Detta har hänt:

  • Hösten 2017 begärde LO förhandlingar med Svenskt Näringsliv om anställningsskyddet, för att komma åt problemet med de många otrygga anställningarna på svensk arbetsmarknad. De förhandlingarna gick till en början trögt. Men de kom i ett nytt läge i och med januariavtalet 2019.
  • Där kom regeringen och samarbetspartierna L och C överens om att ”Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. En utredning tillsattes för att ta fram förslag på detta. Utredarens förslag ska presenteras i månadsskiftet maj-juni. Det är förslag som politikerna ska genomföra om inte fack och arbetsgivare kommer överens om något liknande på egen hand. 
  • I december i fjol valde fem LO-förbund att hoppa av förhandlingarna om anställningsskyddet med Svenskt Näringsliv. Det var Kommunal och fyra av fem 6F-förbund: Målarna, Seko, Fastighets och Byggnads. Bara Elektrikerna bland 6F-förbunden valde att stanna kvar. Sedan tidigare hade Pappers valt att stå utanför förhandlingarna. 
  • Till årets LO-kongress har flera av de förbund som hoppat av förhandlingarna sänt in kritiska motioner om hur LO har hanterat förhandlingarna. Flera motioner kräver att en omstart görs i förhandlingarna, så att alla förbund ges möjlighet att få insyn och påverka. LO-styrelsen har nu bifallit att ett extra representantskap hålls i frågan senast sista augusti.