Enligt programmet föreslår utredaren bland annat att turordningsreglerna ändras på så sätt att arbetsgivaren får undanta fem anställda från turordningslistan.

Det har tidigare varit två anställda.

Utredningen föreslår även att möjligheten för en anställd att med hjälp av facket ogiltigförklara en uppsägning, så att den anställde får behålla jobb och lön tills dess att tvisten är avgjord, tas bort.

Förslaget gäller företag med upp till 15 anställda. 

Elektrikerförbundets ordförande Urban Pettersson kommenterar las-utredningen i en intervju med Elektrikern, som handlar om splittringen i LO rörande partssamtalen om förändring av arbetsrätten.  

– Själva förslagen är ren och skär katastrof. Man ger sig på så många saker. En sak som är särskilt bekymmersamt för Elektrikerförbundet är att man utökar rätten till undantag vid arbetsbrist. Det innebär för vår del, som har väldigt många små arbetsplatser, så får arbetsgivaren en väldig makt att välja kvar människor utifrån andra parametrar än de sakliga, de kan själva bestämma. Och det rubbar ju maktbalansen för oss.