När vi arbetare organiserar oss skapas förutsättningar som möjliggör förändring som gynnar våra intressen.

Det kan handla om arbetsmiljö, lön, ledighet eller delaktighet i företaget.

Det är trots allt vi som skapar vinsten, ett högre värde som leder till överskott och håller företaget vid liv.

Genom arbetarrörelsens historia har kampen om kunskap i form av studier varit den viktigaste.

Varför? Kunskap är makt.

Obildade arbetare har sämre förutsättningar. För att skapa organisering som leder till framgång krävs kunskap.

Det är inte du som lönearbetar som tjänar på att inte vara med i facket, att inte vara organiserad. Det är den som köper ditt arbete, den som utbetalar lön.

Andras Molnar

Kunskap om historia, för att få perspektiv över nutid. Kunskap om relationer och intressen på en arbetsmarknad, för att förstå vad man kan påverka. Kunskap om samhället, för att få verktyg som påverkar.

Bildade arbetare har större insikt om sin organisering, värdesätter sin kollektiva styrka mer och värnar om den som den dyrbaraste skatt den är.

Detta vittnar vår historia om. 

Men vänta nu, är det inte meningen att vi ska lära oss detta när vi går i skolan? Det är väl där bildningen av framtidens arbetare ska ske?

Jo, till viss del är det så. Men det är skillnad på att lära sig om motpolerna på arbetsmarknaden och i samhället när man inte är beroende av det.

Det är numera också skillnad på vad våra framtida arbetare lär sig i skolan och hur skolan är konstruerad. Lär de sig kollektivets eller den fria marknadens makt?

En elev i högstadiet eller gymnasiet som inte arbetar för att upprätthålla sin existens får inte samma insikt som när hen kommer ut i arbetslivet.

Obildade arbetare har sämre förutsättningar. För att skapa organisering som leder till framgång krävs kunskap.

Andras Molnar

Om du därpå lär dig i skolan att organisering och fackförbund är föråldrat och meningslöst – ja, då kan du knappt ens tillskriva dig arbetarrörelsens framgångar, eftersom du inte är med i den kampen.

Det är inte du som lönearbetar som tjänar på att inte vara med i facket, att inte vara organiserad. Det är den som köper ditt arbete, den som utbetalar lön. 

Det är av den enkla anledningen som vikten av fortbildning och kunskap är så fundamental för fackföreningarnas överlevnad.

Vi måste bli fler! Inte bara som medlemmar utan som idébärare av vår värdegrund. Det är vi som måste ta rollen att utbilda varandra.

Resan börjar med studier som i sin tur leder till konstruktiv organisering. Inte för att snygga till statistiken utan för att påverka våra förutsättningar på arbetsplatsen och i samhället.

Resultatet blir våra överenskommelser, våra kollektiva avtal, våra lagar. 

Det är mycket som står på spel, vår motpart organiserar och skapar förutsättningar för sina intressen.

Vi behöver bli fler, var med oss du också!

Andras Molnar
   

Andras Molnar
Ackords- och studieansvarig VK9

Bild: Privat