Under oktober fick jag följa med Leif Nysmed i civilutskottet i Riksdagen. Att få följa en riksdagsledamots arbete under en hel vecka har varit mycket lärorikt och inspirerande.

Energin och kunskapen som finns i våra folkvalda skall vi som medborgare inte underskatta.

Leif jobbar väldigt mycket med Plan- och bygglagen (PBL). I den kan vi hitta allt från planläggning av mark, vatten och byggnation, till föreskrifter gällande bygglov, detaljplan och tillsyn.

Avlopp: En komplex och avgörande fråga

Personligen har jag fått mycket bredare förståelse kring processen som pågår innan ett färdigt hus står på plats. Jag fick bland annat vara med på ett arbetsplatsbesök på Käppala reningsverk för att se hur komplex frågan om avlopp egentligen är.

En fråga som vi kanske inte tänker på till vardags, för det skall bara fungera.

Men för samhället är det en avgörande infrastrukturfråga.

Människor används som slit- och slängvaror

Leif och jag hade också långa och bra diskussioner gällande arbetslivskriminalitet vilket är en fråga som är högaktuell inom vår bransch. Bara veckan innan var Leif med på ett tillslag på ett bygge där det fanns åtta personer som saknade arbetstillstånd.

Det vi skall komma ihåg är att dessa människor används som slit och slängvaror. De tvingas jobba 12 timmar om dagen 7 dagar i veckan för 30 kr/h. En situation som gör det omöjligt för svenska bolag att konkurrera mot dessa horribla villkor.

Behovet av ett centrum för arbetslivskriminalitet likt Norge blir väldigt mycket mer tydligare. Det är en fråga som inte direkt berör civilutskottet, men eftersom Leif kommer från branschen jobbar han hårt för att lyfta denna fråga högre upp på dagordningen.

Tar med i framtida engagemang

Jag är tacksam över att jag fick möjligheten att se hur våra folkvalda jobbar. Att se hur komplexa deras frågor är har varit väldigt nyttigt för mig.

Det är något jag kommer att ta med mig i mitt framtida engagemang och arbete inom arbetarrörelsen och politiken.