Vid regeringsskiftet 2014 påbörjade den socialdemokratiskt ledda regeringen omgående återupprustningen av totalförsvaret. Historiskt stora ekonomiska tillskott och målmedvetet arbete har gett resultat.

Återupprustning bygger på totalförsvarstanken, det vill säga: utvecklingen mot ett stärkt totalförsvar kräver satsningar på både det militära och det civila försvaret.

Ett starkt civilt försvar är grunden för samhällets motståndskraft när krisen drabbar vårt land och våra invånare. 

Vi måste stärka robustheten inom de viktigaste samhällsfunktionerna och säkerställa egen produktion av strategiskt viktiga produkter. För detta krävs ekonomiska tillskott, anpassad lagstiftning och omsorg om svensk industri och kompetens. 

Det vore genuint dumt att inte se till att halva befolkningen också kan matchas mot de här jobben.

Patrik Engström och Niklas Karlsson (S)

Tekniken är inte begränsande för omställningen av energisystemet, redan idag finns tekniska lösningar för att med klimatneutral energi möta det förväntade energibehovet 2045.

Energiomställningen innebär stora investeringar i infrastruktur som elnät, systemtjänster och produktionsanläggningar men även i nya kompetenser hos medborgare för att kunna ta de nya jobb som växer fram.

Tekniken och viljan finns men det är mycket allvarligt att vi som land inte klarar att kompetensförsörja i energiomställningen.

Något branschen är tydlig med är att de jobb som växer fram behöver mycket spetskompetenser och nischade kompetenser.

Därför måste utbildningsystemet ha förmåga att leverera utbildningar som motsvarar de teknikskiften som vi nu ser framför oss.

De nya jobben ställer stora krav på personliga egenskaper såsom eget ansvarstagande. Därför kommer det att vara mycket viktigt att ha med ett jämställdhetsperspektiv från början.

Det vore genuint dumt att inte se till att halva befolkningen också kan matchas mot de här jobben. 

Vår gemensamma utmaning gäller säkrandet av framtidens elbehov, i synnerhet behovet av ett utbyggt och förstärkt elnät.

Patrik Engström och Niklas Karlsson (S)

En annan mycket viktig fråga är arbetsmiljöfrågorna i omställningen. Vi ser nu mångmiljard-investeringar i el-infrastruktur vilket innebär att risken för allvarliga olyckor ökar.

För att motverka detta och samtidigt städa bort lycksökare och oseriösa företag behöver parterna ta ett gemensamt ansvar genom exempelvis certifiering av olika yrkesgrupper för att säkerställa rätt kompetens och förmågan att kunna utföra jobben säkert.

En sådan yrkesgrupp är distributionselektriker.

Kampen för full sysselsättning och samtidigt stå upp för social och regional rättvisa är helt avgörande för omställningens förankring och därmed förmågan att vara politiskt möjlig.

I Sverige har vi en stark industri som producerar innovativa och nytänkande produkter och tjänster. Det sker en snabb teknisk utveckling av energiområdets alla delar.

Vi har stora elöverskott, förra året nettoexporterades 25 TWh el vilket motsvarar elförbrukningen i Lettland, Litauen och Estland, tillsammans.

Vår gemensamma utmaning gäller säkrandet av framtidens elbehov, i synnerhet behovet av ett utbyggt och förstärkt elnät.

Elektrikerförbundets medlemmar har kompetens, erfarenhet och engagemang ovärderliga för att vi som land ska växa.

Patrik Engström och Niklas Karlsson (S)

Vi behöver öka överföringskapaciteten av el mellan norr, där stora delar av vår el produceras, och söder, där stora delar av vår el används.

Kapacitetsbrist i elnäten får aldrig vara ett hinder för företagande och innovation. 

Energiöverenskommelsen skapar långsiktighet i energipolitiken. Det innebär att energipolitiken skapar förutsättningar för en långsiktigt säker och hållbar energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser, vilket ger nya jobb, nya företag och ökad export i hela landet. 

Det är bara tillsammans som vi kan lösa framtidens utmaningar.

Elektrikerförbundets medlemmar har kompetens, erfarenhet och engagemang ovärderliga för att vi som land ska växa och skapa ett än robustare energisystem.

Vi är övertygade om att vi tillsammans med Elektrikerförbundets medlemmar kan lösa både de säkerhets- och energipolitiska utmaningar vårt land står inför.