Bakgrunden till den studie som nu är tänkt att göras med hjälp av Elektrikerförbundets medlemmar går några år tillbaka i tiden. När Sara Thomée genomförde intervjuer i en annan studie, om elolycksfall hos elektriker.

– Då frågade jag några elektriker om det här med olyckstillbud var något de talade om på rasterna. En elektriker svarade: ”Vadå pratar? Då sitter vi ju med våra mobiler”. Och det där låg och grodde i mig, det var himla intressant, tyckte jag.

Sara Thomée Göteborgs universitet

”Det tystnar ute i bodarna”

När Sara Thomée senare träffade några av Elektrikerförbundets skyddsombud passade hon på att fråga om det fanns några som var intresserade av att bli intervjuade kring mobilanvändningen ute på arbetsplatserna. Hon fick flera jakande svar.

– Flera sa att mobilanvändandet har inneburit en omställning, att det tystnar ute i bodarna.

Studien om elolycksfall gjorde Sara Thomée 2012, så frågan om mobilanvändandet bland elektriker har hunnit ligga och gro ett bra tag i henne. Nu har hon sökt, och beviljats, forskningsmedel för att göra en studie om just detta.

En del i studien är en enkätundersökning som kommer att gå ut till alla Elektrikerförbundets medlemmar på Installationsavtalet i slutet av november. Där kommer medlemmarna att få ge sin syn på hur mobilanvändandet ser ut på den egna arbetsplatsen.

Bra verktyg – men kan påverka relationer

Många elektriker får i dag sina arbetsuppgifter i mobilen, är det något ni har tänkt på i studien?

– Ja, vi vill veta hur mobilen används under arbetet, och vad man tycker om det. Men även hur man uppfattar och tänker om mobilanvändningen på rasterna.

– Mobilen ger stor flexibilitet och kan vara ett mycket bra verktyg i arbetet. Men det finns forskning som pekar på att intensivt mobilande kan påverka relationer och kommunikation med de runt omkring negativt. Vi vill ta reda på hur det ser ut i arbetslivet.

”Vad händer om vi slutar prata med varandra?”

Vad tänker ni att studiens resultat ska leda till?

– Det här forskningsfältet är outforskat, och det här är ett sätt att skapa ny kunskap. Dels att ta reda på hur det ligger till med mobilanvändningen på arbetsplatserna. Och dels om det finns samband med faktorer i arbetsmiljön.

– Vad händer i arbetslivet om vi slutar prata med varandra? Uppfattar man det som ett problem? I förlängningen tänker vi att om det här är något man upplever som ett problem så är det något man behöver prata om.

Om studien

  • Forskningsstudien heter ”Phubbing i arbetslivet: En studie om mobilbeteende i sociala sammanhang på arbetsplatsen och samband med social arbetsmiljö”.
  • Den har som syfte att ”utforska mobilbeteenden, med fokus på företeelsen att prioritera mobilen framför fysiskt närvarande personer, i traditionellt sociala situationer i arbetslivet samt att undersöka om mobilbeteendet har samband med faktorer i den sociala arbetsmiljön”.
  • Forskningsprojektet samverkar med Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen.