I utgångsläget en nätbaserad lösning till telefonen som möjliggör styrning från distans; Bryggar Plejd-mesh med internet helt enkelt. Vilka övriga protokoll Plejd kommer ”lira” med framöver är dock oklart.

– Nej, vi kommer återkomma till detta efter hand. Det beror lite på hur tungt det blir för oss att gå in i de olika plattformarna och vilka som kommer att efterfrågas.

Just nu är efterfrågan störst att kunna styra över nätet, men svenska Plejd gör sig, med sin nyligen släppta gateway, redo för framtidens protokoll, menar VD Babak Esfahani. Samtidigt expanderar nu Plejd till grannländerna Finland och Norge.

– Att allt numera kan funka ihop har inte fått fäste hos folk än. Poängen är att vi är förberedda och just nu är den stora efterfrågan att kunna styra vårt system över internet, säger Plejds VD Babak Esfahani.

Gatewayen kopplas via strömadapter till vägguttag och har en Ethernet LAN-poort mot lokalt nätverk.

Har inbyggt skydd för tidsfunktioner vid strömavbrott.