Robert Löfkvist är arbetsledare på Stockholmsbaserade Hissgruppen. Företaget ingår i Motum-koncernen och har över 300 anställda inom hissteknikbranschen.

På en mässa för hissbranschen i tyska Augsburg som han besökte i januari var framtidstrenden tydlig. 

– Uppkoppling är det stora fokustemat just nu, men mycket är fortfarande i startstadiet, säger han.

Redan i dag är visserligen många hissar övervakade i olika mängd av både fastighetsägare och hissföretagen.

Med lätthet plockas driftstatistik ut och används för att göra hissen mer effektiv för brukaren.

Det är egentligen bara fantasin som begränsar möjligheterna och användningsområdena.

Robert Löfkvist, arbetsledare Hissgruppen

– Vi kan se statistik över tillgänglighet som: i drift, ur drift, i service, anrop, destinationer, resor, väntetider och så vidare. 

– Utifrån väntetidsstatistiken kan vi parkera hissen vissa klockslag på den våning där det är mest trafik. Det är egentligen bara fantasin som begränsar möjligheterna och användningsområdena, säger Robert Löfkvist.

Men här finns förstås mer att göra, inte minst för att underlätta servicearbetet.

I ett pilotprojekt i Stockholm har det via Hissgruppen monterats en lång rad sensorer i några hissar för att kunna ta serviceunderhållet ett steg till.

I realtid skickar de en lång rad data som ger info om vibrationer, antal starter, temperaturer och allsköns driftstatistik.

Totalt kan det röra sig om ett par hundra olika parametrar som hissen kan leverera och som via algoritmer i datorn ska ge färdiga ”diagnoser” om hur hissens alla delar mår, eller bör må, efter ett visst slitage.

– I framtiden hoppas jag att vi på servicesidan ska kunna se status på linor, dörrar, få direktlarm vid akuta driftstopp och liknande. 

Och givetvis också elektriska komponenter. En välkänd felkälla vid driftstopp är när frekvensomriktare ger upp. 

I dag är det ofta schemalagda besök av våra tekniker. I framtiden ser jag att vi mer servar efter behov.

Robert Löfkvist, arbetsledare Hissgruppen

– Tanken är att få se data från dem också så att vi kan se hur de mår, om det är dags för service eller byte. 

Med tillgång till realtidsinformation går det i bästa fall att veta vilken del som behöver bytas redan innan teknikern är på plats. 

– Det handlar om att kunna ge en mer riktad service och förebygga störningar. I dag är det ofta schemalagda besök av våra tekniker. I framtiden ser jag att vi mer servar efter behov, säger Robert Löfkvist.

En annan aspekt är att i mer komplexa byggnader kunna integrera hissen i byggnadens övriga smarta system för att skapa den mest energisnåla och/ eller bekväma miljön för brukarna.

Och utvecklingen går fort nu.

– I slutet av året tror jag vi kan ”prata” med ett flertal produkter på servicesidan.


KONE först ut med uppkopplad hiss

Hissjätten Kone var nyligen först ut med att lansera vad de menar är världens första hiss med inbyggd uppkoppling.

DX, Digital experience, heter deras serie hissar som är förberedda för att kunna integreras med alla tänkbara digitala tjänster.  

Förutom att fastighetsägare och tekniker kan fjärraktivera och övervaka hissen enklare ska brukare också lättare kunna kommunicera med hissen.

Kone trycker hårt på möjligheterna att hissen införlivas i byggnadens smarta system och de använder enbart öppna API:er, application programming interface, för att underlätta att ett växande antal partners hakar på med sina tjänster.

Omsatt i praktiken kan exempelvis brukaren via sin mobil eller talbara system kalla på hissen när hen knyter skorna på väg ut från lägenheten. På så sätt sparas tid.

Bild på hissen
Med sin DX-serie, digital experience, säger sig Kone nu vara först ut i världen med uppkopplade hissar som kan ge mer än bara en resa mellan våningsplanen.

Väl i hissen kan musik, ljud- och belysningsalternativ anpassas och riktad reklam- eller informationsmeddelanden om väder, vind eller kanske trafik rulla på en skärm.

Den digitala världen är oändlig, och Kone trycker på att fastighetsägaren nu kan skapa ”En skräddarsydd upplevelse”, som de själva uttrycker sig om DX-serien. 

– Kone DX har tagits fram för att uppfylla det moderna samhällets efterfrågan på uppkopplade tjänster och hållbara lösningar. Vi kombinerar morgondagens teknik med dagens byggnader. Därmed kan så kallade smarta byggnader verkligen leva upp till namnet, säger Rasmus Anjert, affärsområdeschef Kone Skandinavien.

Fotnot:

Sveriges första uppkopplade DX-hiss installerades nyligen i ett bostadshus i kv Tulpanen i Umeå.

Filmen nedan: Elektrikerns Ny Teknik-reporter Jan-Erik Johansson tipsar om en rolig BBC-sketch på ämnet talande hissar:

Burnistoun archive: Voice Activated Lift

Voice recognition technology…in a lift…in Scotland

Gepostet von BBC Scotland am Freitag, 23. Dezember 2016

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.