– Vi måste visa att även när det gäller energieffektivisering är det vi som är experterna, och att en stor del av det arbetet ligger i vår bransch – elbranschen, säger Martin Mortensen, teknisk konsulent DEF till förbundets tidning Elektrikeren.

Även i Danmark uppmärksammas att byggnader står för en stor del av energiförbrukningen.

Och det är inte bara i nya byggnader som det finns potential för energibesparing. I gamla byggnader är behovet ofta än större och här kan kunskaper från elektriker göra nytta för både kund, miljö och arbetstillfällen, menar DEF. 

Som exempel nämns Industriens Hus vid Rådhusplatsen i centrala Köpenhamn som med sin välkända glasfasad med 80 000 dioder LED-belysning prisats för hållbart tänk och energieffektivitet. 

Energihåndbogen ska hjälpa danska elektriker i vardagsjobbet.

– Men det räcker att titta in genom fönstren så ser du att därinne används gamla T5-rör, säger Martin Mortensen.

Som elektriker och med den nya Energihåndbogen i näven skulle stora energibesparingar kunna göras bara där, menar han.

Handboken gavs ut 2019 av DEF tillsammans med danska Plåt o VVS-förbundet samt teknikarbetsgivarna.

Syftet är att vara ett enkelt och uppdaterat stöd för elektrikern vid kundkontakt och exempelvis enkelt kunna visa på skillnader i förbrukning mellan äldre och nyare varianter av belysning.

Boken ger konkreta exempel kring belysningssystem, solceller, automation med mera.

Det finns ett par svenska böcker på temat, men med varierande bredd och aktualitet gällande just el:

  • Energihandboken 2020, 250 lättförstådda tips inom hela området. Beställ gratis från Indoor Energy.
  • Bli energismart – en handbok i energieffektivitet. Från E-ON och Privata Affärer.
  • Energihandboken, andra upplagan 2015. IN-förlag, studiemtrl. för gymnasiet och högskolan.