I sin senaste undersökning ”Smarta fastigheter, Trendrapport 2019” tittar Schneider Electric på hur det ser ut med IoT och digitalisering i svenska fastigheter och vart trenden pekar. 

125 nyckelpersoner inom privat-, kommunal- samt Regionen-ägda fastigheter har intervjuats. Mycket siffror och statistik blir det, men kontentan är att det ökar samtidigt som det finns oerhört mycket att göra inom både belysning, el- och automation på området.

– Tack vare modern teknik och att fler nu använder IoT har det blivit enklare och billigare att koppla upp fastigheter än tidigare. Vi ser också att såväl stora som små fastighetsägare i allt högre utsträckning samlar sina fastigheter i ett och samma system för att skapa värde, säger Andreas Finnstedt, Vice President och ansvarig affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric.

Tack vare modern teknik och att fler nu använder IoT har det blivit enklare och billigare att koppla upp fastigheter än tidigare.

Andreas Finnstedt, Schneider Electric

Totalt uppger 93 procent att de investerat i någon form av IoT under de senaste två åren. Motsvarande siffra 2017 var 89 procent.

När det gäller drift- och styrning är system för värme och ventilation allra vanligast (88 procent) följt av brandlarm och inbrottslarm (79 resp. 74 procent). 

En förvånande siffra är att färre än hälften av de tillfrågade använder sina system till att förebygga problem och driftstopp. Enligt rapportskrivarna är en av de stora ekonomiska fördelarna med uppkopplade fastigheter just proaktivt arbete; att övervaka och underhålla innan problem uppstår. Med nya system kommer rollen för fastighetsskötare radikalt att ändras.

– De kommer i allt högre utsträckning kunna fokusera på strategiskt arbete medan driften av fastigheten går på autopilot, säger Andreas Finnstedt.

Andreas Finnstedt, Vice President och ansv. affärsområdet Digital Energy Schneider Electric.

Att ha brandlarmet uppkopplat mot skärm är tillsammans med värme och ventilation de områden som är störst när det gäller IoT-system i fastigheter. Men allt fler investerar allt mer av främst ekonomiska skäl.

Nedbrutet på enbart kontorsfastigheter så är belysningsstyrning desto vanligare (80 procent) än i övriga lokaler där bara drygt hälften uppger att de har någon typ av ljusstyrning. Även här ligger värme- och ventilation högt (78 procent). 

En annan rolig siffra i sammanhanget är användandet av appar för bokning av lediga konferensrum. En sådan app verkar onekligen lönande; I snitt lägger en kontorsanställd utan app 40 minuter i veckan på att hitta lediga konferensrum, skriver Schneider.

Sänkta kostnader uppges vara det vanligaste skälet till investeringarna följt av miljöskäl. Vanligaste anledningen att inte koppla upp sina fastigheter är att det saknas pengar.