Seko har drivit ärendet och menar att det saknats saklig grund för uppsägning.

Dessutom har företaget inte underrättat fiberteknikern om uppsägningen i god tid, vilken enligt lagen om anställningsskydd ska ske minst två veckor innan uppsägningen.

Utöver detta har företaget efter att de sagt upp fiberteknikern anställt ny personal, så det kan inte heller ha rått arbetsbrist vid tillfället. Fiberteknikern skulle i så fall ha haft rätt till återanställning.

Varslade inte facket

Tvisten har inte gått att lösa och nu yrkar Seko att företaget betalar 150 000 kronor i allmänt skadestånd till fiberteknikern, samt drygt 200 000 kronor i uteblivna löner och semesterersättning.

Därutöver yrkar Seko på ett allmänt skadestånd till facket på 75 000 kronor då företaget inte varslat facket om uppsägning, trots att fiberteknikern upplyst företaget om att han är medlem i Seko.