Bakgrunden är den anmälan som Måleriföretagen gjorde till Konkurrensverket tidigare i maj, om att kollektivavtalet mellan parterna har ”konkurrensbegränsande effekter”.

Detta då företagen enligt avtalet endast får anställa utlärda målare och lärlingar.  

”Måleriföretagens anmälan/hemställan till Konkurrensverket är gjord mot bättre vetande och i ond tro”, skriver förbundet i sin stämning till Arbetsdomstolen.

De menar att syftet med motpartens anmälan till Konkurrensverket är att sätta press på förbundet att ta bort kravet på yrkeskompetens i Måleriavtalet. Detta för att minska arbetskraftskostnaderna för Måleriföretagens medlemsföretag.

Därför anser förbundet att den anmälan Måleriföretagen gjort till Konkurrensverket är att anse som en stridsåtgärd.

En stridsåtgärd som är olovlig då den inte är beslutad om i behörig ordning, och dessutom har till ändamål att åstadkomma en ändring i det gemensamma kollektivavtalet.