Den 10 augusti tas alla arbetsplatser som är bundna av Installationsavtalet i Sjöbo kommun ut i strejk om ingen lösning nåtts innan dess.

Skulle ändå ingen lösning nås tas ytterligare arbetsplatser i Skåne ut i strejk i slutet av augusti.

Vid 16-tiden på måndagen lämnade Elektrikerna in varsel om sympatiåtgärder till Installatörsföretagen. Det är ett varsel i två steg:

Det första gäller alla arbetsplatser som är bundna av Installationsavtalet i Sjöbo kommun. Stridsåtgärderna träder i kraft 06.00 den 10 augusti, om ingen lösning nåtts innan dess.

Det innebär arbetsnedläggelse av allt arbete, och avser de elektriker som under stridsåtgärden är beordrade att utföra arbetsuppgifter på ovan nämnda arbetsplatser.

Samtidigt försätts elektrikernas arbetsuppgifter i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelsen.

Det andra steget träder i kraft den 24 augusti, om ingen lösning nåtts innan dess.

Det gäller arbetsplatserna Kristiands Badrike i Kristianstad och Slottsstadens skola, i Malmö.

Läs mer här.

Två av tre varsel har lett till kollektivavtal

Två av tre av Elektrikerförbundet varsel som lagts under den senaste månaden har nu blåsts av, då kollektivavtal har tecknats.

Under den senaste månaden har Elektrikerna lagt varsel mot tre olika företag: