För att få bakgrunden till att Veidekke valt att granska fusket i byggbranschen behöver vi gå tillbaka några år, till 2012 – då Veidekke var väldigt nära en gigantisk medieskandal.

Bolaget hade huvudentreprenörsansvaret för Skatteverkets nya huvudkontor i Solna. Det framkom att det fanns svart arbetskraft på bygget. Ett medienätverk var skandalen på spåret, men Veidekke hann rätta till felaktigheterna innan det hela briserade.

– Vi hade tagit in underentreprenörer som inte hade kontrollerats på tillräckligt bra sätt, säger Lennart Weiss.

Det här ledde till att Veidekke inledde ett samarbete med Byggnads. Ansvaret för att kontrollera de egna underentreprenörerna överläts till facket.

– Det finns ett utrymme i MBL att delegera beslutsfullmakt från central facklig organisation till lokal och ingå särskilt företagsavtal, och det har vi gjort, vilket är helt unikt för branschen.

Östeuropa har låga löner och samtidigt ett överskott på arbetskraft. Det innebär att deras bolag har ett fantastiskt konkurrensläge.

Lennart Weiss, kommersiell direktör vid Veidekke

Att det är Byggnads som nu gör kontrollerna av Veidekkes underentreprenörer är en stor fördel, menar Lennart Weiss.

Facket har nämligen tillgång till två av de viktigaste kontrollsystemen – närmare bestämt Fora för försäkringar och pensionsavsättningar, och Lösen för löneredovisning.

Efter några år kände Veidekke att de började få viss kontroll på sina egna underentreprenörer, men så började de se ett mönster med väldigt långa underentreprenörskedjor.

Och i andra, tredje, fjärde ledet var det inte lika enkelt att kontrollera att företagen skötte sig enligt avtal och regler.

För att komma tillrätta med detta införde Veidekke 2016 max två led av underentreprenörer.

– Vad jag vet är vi ensamma om det än så länge, säger Lennart Weiss, och fortsätter:

– Men likförbannat dök det upp nya case där allt inte stod rätt till, och det var framförallt östeuropeiska företag. När vi har tittat på västeuropeiska bolag som har väldigt billiga priser så har vi sett att anledningen till det, är att de i sin tur har östeuropeiska underentreprenörer.

Lennart Weiss,

Jag för ett ständigt korståg mot Trafikverket som istället åker på turné och värvar hit de här bolagen, utan att bry sig.

Lennart Weiss, kommersiell direktör vid Veidekke

– Östeuropa har låga löner och samtidigt ett överskott på arbetskraft. Det innebär att deras bolag har ett fantastiskt konkurrensläge. Men i Sverige ska ju svenska löner gälla.

Veidekke kontaktade då utredarna bakom ”Stoppa fusket” och ett trepartssamarbete startade mellan utredarna, Veidekke och Byggnads. Det är detta samarbete som nu kan presentera granskningen av de östeuropeiska byggbolagens verksamhet i Sverige.

Granskningen består av bolagsanalyser. Genom att jämföra de uppgifter bolaget lämnat i årsredovisningarna med antalet arbetare de har registrerat i utstationeringsregistret, antalet ID06 och de uppgifter de lämnat till Fora får de fram en hel del – bland annat lönekostnad per timme för arbetarna.

Och den timpenningen är oftast väldigt, väldigt låg.

Ofta är antalet ID06 betydligt fler än antalet anmälda utstationerade och anmälda arbetare till Fora.

Även skatteinbetalningarna brukar vara väldigt låga.

– Vi ser ett skattefusk i gigantisk skala, säger Lennart Weiss och tillägger att de även ser hur fusket i hemländerna är systematiserat.

Likförbannat dök det upp nya case där allt inte stod rätt till, och det var framförallt östeuropeiska företag.

Lennart Weiss, kommersiell direktör vid Veidekke

– Deras motsvarigheter till Försäkringskassan skriver ofta ut falska intyg.

Veidekke spärrar nu underentreprenörer som de kan se inte sköter sig.

– Nästa vecka spärrar vi fyra bolag, varav ett installationsbolag, säger Lennart Weiss.

Samtidigt tar Veidekke fram register på de företag som sköter sig. Tanken är att det ska resultera i ett 50-tal bolag som kontrolleras noga innan de kontrakteras.

Sedan ska Veidekke föreslå bolagen ett långvarigt samarbete, om de säkerställer såväl rätt kompetens som miljömässig- och social hållbarhet. 

Det installationsbolag som nu kommer att rödmarkeras av Veidekke har 45 aktiva ID06, men endast 17 anmälda arbetare i utstationeringsregistret.

Den timlön för arbetarna i bolaget som granskningsgruppen räknat fram för 2019 hamnar på 44,40 kronor, och det är ändå en ökning sedan året innan då den framräknade timlönen låg på 27,58 kronor.

Företaget har bland annat tagits in som underentreprenör till ett av landets största byggbolag, på ett bygge i Stockholm. Upphandlare är allmännyttans Stockholms hem.

De som säger att det inte skulle finnas fusk i installationsbranschen har fel.

Lennart Weiss, kommersiell direktör vid Veidekke

– Redan tidigare känner vi till ett par större installationsföretag från Tjeckien och Slovakien som verkar i Sverige, som vi ser stora problem med. Så de som säger att det inte skulle finnas fusk i installationsbranschen har fel.

– Draget av förnekelse eller att man tonar ned problemet, det måste man sluta med. Vi har passerat den punkt där man kan säga att vi inte vet, och där man kan hävda att vi har kontroll på de här. Vi vet och vi har inte kontroll.

Vad säger era kunder om att ni granskar underentreprenörerna?

– En del kunder är väldigt tacksamma, en del bryr sig inte alls. Jag för ett ständigt korståg mot Trafikverket som istället åker på turné och värvar hit de här bolagen, utan att bry sig. Det är oerhört märkligt agerat av ett bolag som lever på våra skattepengar.

Har Veidekke råd med det här? Dels kostar ju själva granskningen, men det kostar ju även att inte ta in de billiga underentreprenörerna?

–Vi har inte råd att låta bli. För oss är det även moralisk fråga. Men även om vi bara ser rent ekonomiskt så måste vi göra något åt det här. Det blir väldigt svårt för seriösa företag att kunna konkurrera med de som fuskar. I slutändan får det enorma konsekvenser för den svenska byggbranschen. Alla måste fuska för att överleva.

Problem som Veidekke ser behöver förändras för att få bukt med fusket i byggbranschen:

  • Sekretessregler försvårar kontroll och samordning mellan myndigheter.
  • Lagen om offentlig upphandling styr fel. Offentliga upphandlare går oftast efter lägsta pris, och gör inga kontroller mot sociala krav.
  • Regler mot kartellbildning förhindrar branschsamarbete.

Granskningen

Veidekke har tillsammans med Byggnads och Stoppa fusket under åren 2019 och 2020 granskat närmare 30 östeuropeiska byggföretag med verksamhet i Sverige. Alla granskade företag fuskade.

Nu håller den partsgemensamma Byggmarknadskommissionen på med en liknande undersökning av 72 företag. Allt tyder på att de får ett liknande resultat.

Text och foto: Anna Norling