I mitten av maj var justitieminister Morgan Johansson inbjuden till Elektrikerförbundet för att diskutera aktuella politiska frågor med förtroendevalda och anställda, inte minst frågan om arbetskraftsinvandring.

– Det var ett väldigt bra möte, och jag fick min bild bekräftad gällande de problem som finns i byggbranschen, säger Morgan Johansson.

Kan du utveckla?

– Människor utnyttjas. Och när det gäller byggbranschen så är det inte bara att människor jobbar för mycket lägre löner, utan även att det är stora arbetsmiljöproblem. Något som till stor del beror på arbetskraftsinvandringen. 

Ni har tillsatt en utredning i frågan?

– Ja, sedan tidigare har vi fått rapporter från den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet och där sett att arbetskraftsinvandringsreglerna leder till stora problem på arbetsmarknaden. Sverige har förmodligen världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring. 

Det är de här reglerna som har lett till att man har kunnat utnyttja människor och fuska och fiffla på olika sätt.

Morgan Johansson (S)

På vilket sätt?

– För det första har vi arbetskraftsinvandring även till yrken där vi inte har någon brist, som städare, personliga assistenter och diskare, trots att vi har 500 000 arbetslösa. För det andra har vi ingen lönetröskel, vilket innebär att vi har arbetskraftsinvandring även för låglönejobb. För det tredje har vi inte, som det finns i många andra länder, något försörjningskrav för anhöriga och för det fjärde har vi även arbetskraftsinvandring för deltidsarbete. Och det är de här reglerna som har lett till att man har kunnat utnyttja människor och fuska och fiffla på olika sätt. 

Det kom ett delbetänkande tidigare i år, vad sade det?

– De handlar bland annat om försörjningskrav för den arbetskraftsinvandrare som vill ta hit sin familj och en anmälningsplikt för den arbetsgivare som lovar lön och villkor på en viss nivå, men sedan förhandlar ned det dramatiskt. Då föreslås det att arbetsgivaren blir skyldig att anmäla det till Migrationsverket, som i sin tur ska kunna utreda om det är förenligt med aktuellt kollektivavtal. 

– Om arbetsgivaren inte anmäler försämringar i lön och villkor så föreslås det att hen kan dömas till vite och fängelse. Det har inte varit straffbart tidigare. 

Vi vill även se över hur man kan komma tillrätta med att arbetstagare tvingas betala tillbaka en del av lönen till arbetsgivaren. 

Morgan Johansson (S)

Tidigare hade Arbetsförmedlingen, med yttrande av facken, en form av veto i samband med arbetskraftsinvandring. Ni har inga tankar på att återinföra det?

– Arbetsmarknadsprövningen skulle jag väldigt gärna vilja återinföra, men vi har inte nått riktigt dit med våra samarbetspartier. Vi har kommit en bit på väg, och det är något vi Socialdemokrater vill gå till val på. 

– Det finns ju i de allra flesta andra länder. Man kan ju tycka att det är en självklarhet, men det är det inte för partier som Moderaterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. Men vi fortsätter driva det. 

Vad mer kommer att finnas i slutbetänkandet?

– Vi har bett utredaren att titta på att införa en regel om heltidsjobb, då får vi samtidigt upp lönetröskeln. Vi vill även se över hur man kan komma tillrätta med att arbetstagare i vissa fall tvingas betala tillbaka en del av lönen till arbetsgivaren i hemlandet, och den utbredda handeln med anställningskontrakt. 

Petter Johansson, fackligt-politiskt ansvarig vid Elektrikernas förbundskontor, var den som bjöd in Morgan Johansson. Han säger sig vara nöjd med mötet.  

– Det var ett väldigt bra och givande möte. Jag tror det är viktigt för honom som politiker att ta till sig vår syn och våra behov och forma politiken utifrån det, och för våra förtroendevalda att få ett samtal med en minister som grund för att ta de här frågorna ute i byggbodarna. 

Regler för arbetskraftsinvandring

2008 enades Alliansen och Miljöpartiet om nya regler för arbetskraftsinvandring.

Myndigheternas arbetsmarknadsprövning försvann och arbetsgivarna fick ett avgörande inflytande över arbetstillstånden.

Vissa villkor måste dock uppfyllas, bland annat infördes krav på en lägsta lön på 13 000 kronor i månaden.