Gamla tiders arbetsmarknad innebar inte sällan ett stenhårt utnyttjande. En daglönare ställdes inför valet att ingå budgivning med andra arbetare, där den mest desperata fick välja; arbete för lägsta bud – eller att inte försörja sig och sin familj alls den dagen. På så vis skapades en arbetskraftsreserv som i sin desperation tvingades att dumpa löner och villkor.

Arbetarrörelsens historiska uppgift blev att steg för steg förbättra vanligt folks villkor – politiskt genom att bygga upp en välfärdsstat, och fackligt genom att organisera löntagarna bakom det fackliga löftet: att hålla ihop och aldrig sälja sin arbetskraft till underpris. Genom avtal och lagar motades lönedumpningen tillbaka. Det gav löntagarna en förhandlingsposition där de kunde ställa gemensamma krav mot arbetsgivaren.

Sverige blev förmodligen det enda land i världen som har arbetskraftsinvandring också för yrken där det inte finns någon brist på arbetskraft

Tyvärr har denna modell utmanats av de extremt generösa reglerna för arbetskraftsinvandring som Moderaterna drev igenom för drygt 10 år sedan. Sverige blev förmodligen det enda land i världen som har arbetskraftsinvandring också för yrken där det inte finns någon brist på arbetskraft, till exempel som städare, diskare eller personlig assistent.

Moderaternas avskaffande av den tidigare arbetsmarknadsprövningen ledde till att arbetsgivarna fick fritt spelutrymme att ta hit lågkvalificerad arbetskraft som konkurrerar ut svenska löntagare.

Resultatet har blivit att löner pressas ner och oacceptabla arbetsvillkor och undermålig arbetsmiljö blir en vardag för dem som lockas hit för att arbeta, och riskerar dessutom att spilla över för samtliga kollegor på arbetsmarknaden. Reglerna har också lett till storskaligt fusk och fiffel med skattemedel.

Svenska kollektivavtal ska gälla, och vi måste täppa till de luckor som så länge gjort systemet så enkelt att fuska med.

De nuvarande reglerna utformades för att det skulle vara så enkelt som möjligt för företagen. När vi nu ska reformera arbetskraftsinvandringen så har vi en annan utgångspunkt: det måste vara så tryggt som möjligt för de arbetare som kommer hit och det ska finnas brist på deras kompetens i landet. Svenska kollektivavtal ska gälla, och vi måste täppa till de luckor som så länge gjort systemet så enkelt att fuska med.

En statlig utredning har redan lämnat förslag på en rad åtgärder för att skärpa reglerna. Det handlar bland annat om utökade kontroller av arbetskraftsinvandrares villkor och försörjningskrav för dem som vill ta hit sina familjemedlemmar. Men arbetet stannar inte där, utan fler förslag kommer i höst.

Vi socialdemokrater och fackligt förtroendevalda kommer alltid att stå upp för den svenska modellen, med en trygg arbetsmarknad och goda arbetsvillkor.

David Aura, ordförande för Elektrikerförbundets GävleDala-krets

Morgan Johansson, migrationsminister (S)